Использование магнитостимуляции в медицинской реабилитации пациентов с постинсультными когнитивными нарушениями

[Wykorzystanie magnetostymulacii w rehabilitacji medycznej pacjentów z poudarowym zaburzeniem poznawczym]

А.Р. Пулык, В.К. Журавлев, Н.Д.Тимченко

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono przykład wykorzystania zmiennego pola magnetycznego w rehabilitacji medycznej pacjentów z poudarowym zaburzeniem poznawczym. Badaniem było objęto 40 pacjentów w wieku od 40 do 60 lat. Procedura magnetostymulacji była częścią kompleksowego planu rehabilitacji z wykorzystaniem urządzenia Viofor JPS. Udowodniono skuteczność terapii polem magnetycznym pacjentów z poudarowym zaburzeniem poznawczym.

Słowa kluczowe: udar mózgu, zaburzenia poznawcze, rehabilitacja medyczna, magnetostymulacja

Streszczenie z numeru 1/2013. Atykuł w języku rosyjskim.

No Comments

Comments Closed