20 punktów dla Acta Balneologica

W ogłoszonym 31 lipca br. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  wykazie czasopism naukowych czasopismo Acta Balneologica  otrzymało 20 punktów (pozycja 159).

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked