Numer 2/2017

Poniżej prezentujemy spis treści z numeru 2/2017 oraz pełne wydanie do pobrania w wersji elektronicznej.

Spis treści 1/2017

EDITORIAL ARTICLE/ARTYKUŁ REDAKCYJNY

Patrycja Swierkula, Włodzisław Kuliński
Analysis of Physical Therapy in Women After Mastectomy
Analiza postępowania fizykalnego u kobiet po mastektomii

PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE/ORIGINAL AND CLINICAL ARTICLES

Oryna Detsyk, Dmytro Solomchak
The Analysis of Accessebility, Rational Use and Compliance of Sanatorium Treating Patients with Urolithiasis
(on an Example of Truskavets Resort)

Analiza dostępności, racjonalnego stosowania i zupełności leczenia uzdrowiskowego pacjentów z kamicą układu moczowego
(na przykładzie kurortu Truskawiec)

Magdalena Weber-Rajek, Agnieszka Radzimińska, Krystian Słomiński, Ewelina Lulińska-Kuklik
Ocena skuteczności sonoterapii w leczeniu przewlekłych zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – badanie pilotażowe
Evaluation of the Effectivenness of Sonotherapy in the Treatment of Chronic Pain Syndromes
of the Lumbosacral Spine – Pilot Study

Joanna Fidut-Wrońska, Robert Latosiewicz, Karolina Janikowska, Ewa Kołodziej, Piotr Majcher
Ocena wpływu włączenia pola magnetycznego niskiej częstotliwości do leczenia pacjentów z dyskopatią lędźwiową okładami borowinowymi i kinezyterapią
The Assessment of the Impact of Addition of Low Frequency Magnetic Field to Treat Patients with Lumbar Discopathy with Partial Peat Poultices and Kinesiotherapy

Gustaw Wójcik, Renata Skalska-Izdebska, Karolina Słysz
Subiektywna ocena poprawy stanu zdrowia osób z RZS po zakończeniu leczenia uzdrowiskowego
Subjective Assessment of Improving the Health of Persons With RA After Termal Treatment

Agnieszka Kotwica, Piotr Majcher
Skuteczność rehabilitacji uzdrowiskowej w opinii pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi i współwystępującymi dysfunkcjami narządu ruchu
The Effectiveness of Rehabilitation Termal Treatment in the Opinion of Patients with Cardiac Disorders
and Co-Occurring Musculoskeletal Dysfunctions

Ewa Puszczałowska-Lizis, Paulina Murdzyk, Sławomir Jandziś, Iwona Zwiercan
Wpływ lecznictwa uzdrowiskowego na jakość życia pacjentek z reumatoidalnym zapaleniem stawów
Influence of Health Resort Treatment on Quality of Life in Patients with Rheumatoid Arthritis

Beata Turniak, Łukasz Kikowski, Jakub Olejnik, Katarzyna Krekora
Ocena częstości występowania różnych typów zaburzeń równowagi u osób w wieku podeszłym
The Assessment of Prevalence of Balance Disorders in Elderly

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW ARTICLES

В.И. Березуцкий, М.С. Березуцкая
СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКОТЕРАПИЯ: ФИЗИОТЕРАПИЯ В ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОТЕРАПИЯ В ФИЗИОТЕРАПИИ
Modern Musicotherapy: Physiotherapy in Psychotherapy such as Psychotherapy in Physiotherapy

Beata Mazurek
Wpływ pojemnościowo-rezystywnego transferu elektrycznego o częstotliwości 448 kHz na komórki mezenchymalne
Impact Capacitive – Resistive Electric Transfer 448 khz of Human Mesenchymal Stem Cells

Michał Drobnik, Teresa Latour
Wpływ niektórych alkalicznych wód leczniczych na zawartość kwasów humusowych w fazie wodnej borowinowej masy zabiegowej stosowanej w balneoterapii
The Influence of Some Alcaline Therapeutic Waters on the Content of Humic Acids in Water Phase of Peat Mass Applied in Balneotherapy

VARIA
Sprawozdanie z II Kongresu Polskie Towarzystwo Krioterapii

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA
Informacja o egzaminie specjalizacyjnym z balneologii i medycyny fizykalnej w sesji wiosennej 2017 r.

Cały numer archiwalny dostępny tutaj

Numery archiwalne zostały udostępnione jedynie w celach informacyjnych i edukacyjnych.
Rozpowszechnianie i/lub zmienianie części lub całości pliku bez zgody wydawcy zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

No Comments

Comments Closed