Artykuły z numeru 2/2014

Przedstawiamy spis treści wraz z pełnymi tekstami artykułów z numeru 2/2014!

Prace oryginalne kliniczne
Agnieszka Przedborska, Małgorzata Misztal, Agnieszka Nitera-Kowalik, Małgorzata Grzyb, Bernard Solecki, Jan W. Raczkowski
The influence of selected types of exercise in spa therapy for knee capacity in patients suffering from osteoarthritis

Józef Mróz, Włodzisław Kuliński, Paweł Leśniewski, Artur Bachta
Shockwave therapy in the treatment of enthesopathies

Tomasz Ferenc, Marta Pacholczyk, Jan Czernicki
Wpływ słonecznego promieniowania ultrafioletowego (UV) na organizm człowieka. Część II: Mutagenne działanie promieniowania UV i naprawa uszkodzeń DNA

Lucyna Słupska, Kuba Ptaszkowski, Robert Dymarek, Kamil Zwierzchowski, Piotr Tkocz, Tomasz Matusz, Tomasz Halski
Ocena efektów krótkoterminowych techniki energii mięśniowej – poizometrycznej relaksacji na aktywność bioelektryczną i elastyczność mięśnia prostego uda – pilotażowe badanie randomizowane

Robert Dymarek, Kuba Ptaszkowski, Lucyna Słupska, Joanna Rajfur, Małgorzata Pasternok, Jakub Taradaj, Tomasz Halski
Fizykoterapia skojarzona w wybranych schorzeniach narządu ruchu – przykładowe zastosowania kliniczne oraz rezultaty badań naukowych

Patrycja Daniszewska, Adam Kroc, Magdalena Barocha, Łukasz Kikowski
Ocena leczniczego oddziaływania krioterapii ogólnoustrojowej u chorych z zespołem bólowym kręgosłupa szyjnego

Praca poglądowa
Milena Korczak, Jacek Owczarek
Właściwości lecznicze wód siarczkowych

Bioklimatologia
Elżbieta Radzka
Wybrane parametry bioklimatu Białowieży

Varia
Małgorzata Walczak, Czesław Jeśman, Karolina Gębarowska
Początki leczenia sanatoryjnego dzieci w Busko-Zdrój

Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń dotyczących spożycia wody i innych napojów przez osoby w wiek u podeszły

No Comments

Comments Closed