Artykuły z numeru 4/2014

PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE

Włodzisław Kuliński
Medycyna fizykalna w profilaktyce osteoporozy

Agnieszka Łagowska-Batyra, Agata Stachura
Ocena zachowania się ciśnienia tętniczego i masy ciała podczas leczenia uzdrowiskowego w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie

Sylwia Chwieśko-Minarowska, Anna Kuryliszyn-Moskal, Marzena Pijanowska, Monika Jabłońska
Porównanie wpływu biostymulacji laserowej i pola magnetycznego niskiej częstotliwości na funkcję rąk u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Patryk Jendrysik, Aleksandra Kochańska-Dziurowicz
Ocena jodurii u osób korzystających z seansów w grocie solnej

Eliza Rudzinska, Kinga Wegrzynowska-Teodorczyk, Jolanta Maj, Bartosz Krakowiak, Karolina Więckowska, Ewa Anita Jankowska, Marek Woźniewski
Ocena bezpieczeństwa treningu oporowego izokinetycznego u chorych z niewydolnością serca

Tomasz Saran, Krzysztof Metera, Agnieszka Maruszewska, Beata Kasprzyk-Kościk
Badanie przydatności ćwiczeń profilaktycznych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w zapobieganiu utracie mineralnej masy kostnej u kobiet w okresie pomenopauzalnym

Agnieszka Przedborska, Małgorzata Misztal, Agnieszka Nitera-Kowalik, Bartłomiej Zieliński, Jan W. Raczkowski
Skala DCFC w ocenie skuteczności leczenia uzdrowiskowego pacjentów z dolegliwościami bólowymi okolicy lędźwiowo-krzyżowej

Robert Szafkowski, Sylwia Oczachowska-Szafkowska, Irena Ponikowska, Magdalena Sobieska
Wpływ krótkotrwałej kriostymulacji ogólnoustrojowej na zmiany limfocytarne u osób zdrowych oznaczane metodą cytometrii przepływowej

VARIA

Kajetan d’Obyrn, Lucyna Rajchel
Balneologiczne walory Kopalni Soli „Wieliczka”

Małgorzata Łukowicz
Rekonwalescencja jako element rehabilitacji leczniczej

Anna Straburzyńska-Lupa, Gerard Straburzyński
Z dziejów wielkopolskiej balneoterapii i fizjoterapii

Lecznictwo uzdrowiskowe i wellness w przestrzeni wyszehradzkiej – portal

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Informacja o kursie drugiego stopnia dla lekarzy specjalizujących się w balneologii i medycynie fizykalnej

Egzamin specjalizacyjny z balneologii i medycyny fizykalnej w sesji jesiennej 2014 r.

WYDARZENIA

Podsumowanie sympozjum naukowego w CKR

Tężnia solankowa Kopalni Soli „Wieliczka”

Recenzja monografii pt. „Wody zabarwione w utworach miocenu Środkowej Wielkopolski – występowanie, geneza, możliwości wykorzystania w przyrodolecznictwie”

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked