Bibliografia. Balneologia i medycyna fizykalna. Lata 1951-2013

OkładkaCAŁOŚĆ DOSTĘPNA ONLINE*

Informacje redakcyjne

Spis treści

O autorach

Wstęp

I. Wiadomości Uzdrowiskowe

II. Problemy Uzdrowiskowe

III. Balneologia Polska

IV. Acta Balneologica

V. Aneks


Bibliografia zawiera opisy ponad 4000 pozycji piśmiennictwa z kilku polskich czasopism ułożone chronologicznie: Wiadomości Uzdrowiskowe (1956-1967), Problemy Uzdrowiskowe (1970-1990), Balneologia Polska (1951-2009), Acta Balneologica (2010-2013) i opisy ok. 300 wybranych  pozycji z innych czasopism. Bibliografia obejmuje następującą tematykę: kliniczna balneoterapia, balneochemia i mikrobiologia, bioklimatologia, geologia, balneotechnika, organizacja lecznictwa uzdrowiskowego.

Informacje o wydaniu:

Red.: prof. dr hab. Irena Ponikowska,

prof. dr hab. J. Wiesław Kochański

 Patronat:

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej

Wydanie I

Rok wydania: 2014

Objętość: 358 stron

ISBN: 978-83-932504-4-8

Książka dostępna online na stronie czasopisma* oraz do nabycia w Wydawnictwie ALUNA.

Cena: 49 zł (w tym 5% VAT)

Zamówienia prosimy składać pisemnie, drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.

Wydawnictwo ALUNA
Z. M. Przesmyckiego 29
05-510 Konstancin-Jeziorna
prenumerata@wydawnictwo-aluna.pl

___________________________

Publikację wysyłamy listem poleconym ekonomicznym za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wysyłka i opakowanie – gratis (dla 1 egz.).

* udostępniona w celach edukacyjnych i informacyjnych