Archiwum Posts

Warszawa, 5 listopada: Kongres Powięziowy

Serdecznie zapraszamy na II Międzynarodowy Kongres

Tkanki miękkie w praktyce fizjoterapeuty

Spis treści 2/2015

ORIGINAL AND CLINICAL ARTICLES/PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE

Michaela Pakszys, Włodzisław Kuliński
Neuropsychotechnological Methods in SPA Treatment
Metody neuropsychotechnologiczne w lecznictwie uzdrowiskowym

Magdalena Kurek, Marcin Straburzyński-Lupa, Anna Straburzyńska-Lupa
The Role of Physiotherapy in Carpal Tunnel Syndrome
Rola fizjoterapii w zespole kanału nadgarstka

Joanna Kostka, Emilia Łabowicz, Łukasz Kikowski
Comparison of the Therapeutic Efficacy of Local and Whole-body Cryotherapy in Patients with Low Back Pain
Porównanie skuteczności działania terapeutycznego krioterapii miejscowej i ogólnoustrojowej w grupie pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowego-krzyżowego

Agnieszka Jakubowska, Malwina Pawlik, Agnieszka Młudzik, Czesław Jeśman
The Efficiency of Balneological Treatments in Patients with Osteoarthritis of the Peripheral Joints and Spine
Efektywność zabiegów balneologicznych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów obwodowych i kręgosłupa

Piotr Kalmus, Lilla Szynkowska
Obserwacje reakcji adaptacyjnych w przebiegu leczenia uzdrowiskowego u pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi
Observations of the Adaptive Reactions in Patients with Inflammatory Rheumatic Diseases During Healthh Resort Therapy

Agnieszka Maruszewska, Tomasz Saran
Zastosowanie suchej kąpieli kwasowęglowej w leczeniu polineuropatii cukrzycowej
kończyn dolnych
The use of Dry Carbonic Acid Bath for the Treatment of Diabetic Neuropathy of Lower Limbs

Błażej Cieślik, Bożena Ostrowska, Katarzyna Gruszecka
Związek między stabilnością postawy a występowaniem upadków u chorych na osteoporozę
The Relationship Between Postural Stability and the Occurrence of Falls in Patients with Osteoporosis

Aleksandra Katan, Zofia Ignasiak, Antonina Kaczorowska
Ocena zakresu ruchomości wybranych stawów u kobiet w wyniku leczenia sanatoryjnego
The Evaluation of the Scope of Mobility of Chosen Joints of Women Treated in Health Resort

Przemysław Minta, Monika Sobolak, Aleksandra Sędziak
Uwarunkowania prognostyczne powrotu do pracy po przebytej rehabilitacji uzdrowiskowej osób z bólami krzyża
Prognostic Determinants of Return to Work of People with Low Back Pain After Previous Rehabilitation SPA

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW ARTICLES

Iwona Stadnicka, Wanda Suchecka, Antoni Stadnicki
Znaczenie układu krzepnięcia i fibrynolizy w balneoterapii i terapii fizykalnej.
Significance of Coagulation and Fibrinolysis in Balneotherapy and Physical Therapy

Jarosław Pasek, Agata Stanek, Kamila Gębala, Aleksander Sieroń
Nowe możliwości balneologii i medycyny fizykalnej u chorych z objawem Raynauda
New Possibilities of Balneology and Physical Medicine in Patients with Raynaud’s Symptom

Spis treści 1/2015

ORYGINAL AND CLINICAL ARTICLES/PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE

Przemysław Łukawski , Włodzisław Kuliński
The Use of Tens in Labour Pain
Zastosowanie TENS w leczeniu bólu porodowego

Marlena Zimna, Łukasz Kikowski, Anna Zborowska, Barbara Korzycka-Zaborowska
The Influence of Systemic Cryotherapy on Human Respiratory System – Preliminary Research
Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na układ oddechowy człowieka – badania wstępne

Gustaw Wójcik, Jolanta Piskorz, Włodzimierz Bulikowski, Dorota Kozak-Putowska
Zastosowanie wody mineralnej „Nałęczowianka” do okładów w ostrych zespołach rumieniowych skóry (w wybranych zespołach chorobowych)
Application of Mineral Water „Nałęczowianka” Compresses in Acute Performers Erythematous Skin (in Selected Syndromes)

Вериго Н.С., Улащик В.С.
Действие минеральной воды с различной концентрацией гуминовых кислот при экспериментальном гепатите
The Action of Mineral Water with Different Concentrations of Humic Acid in Hepatitis
Experimental

I.S. Lemko, O.I. Lemko, M.O. Haysak
HALOAEROSOLTHERAPY – METHOD OF TREATMENT OR SPA-PROCEDURE ?
Terapia aerozolem solnym – metoda leczenia czy zabieg uzdrowiskowy?

Anna Rybeczka-Gacek, Jerzy Piwkowski, Bożena Muszyńska
Obiektywna i subiektywna ocena wpływu leczenia uzdrowiskowego na jakość życia pacjentów w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby typu C
Evaluation of Objective and Subjective Impact on the Course of SPA Treatment for Hepatitis C

Grzegorz Mańko, Anna Rasmus, Małgorzata Łukowicz
Wpływ treningu sensomotorycznego na jakość życia pacjentów z przewlekłym zespołem bólowym odcinka lędźwiowego kręgosłupa
The Influence of Senso-motor Training on Quality of Life of Patients with Chronic Low Back Pain

Teresa Latour, Michał Drobnik, Marcin Siepak , Danuta Sziwa
Natural Humic Water as a Potential Source of the Biomicroelements Useful in Medicine and Prevension Health
Naturalne wody humusowe jako potencjalne źródło biopierwiastków przydatnych w lecznictwie i profilaktyce zdrowotnej

Magdalena Kostrzon, Krzysztof Czarnobilski, Artur Badyda
Climate Characteristics of Salt Chambers Used for Therapeutic Purposes in the ‘Wieliczka’ Salt Mine
Właściwości klimatyczne w komorach solnych Kopalni Soli „Wieliczka” wykorzystywanych do celów leczniczych

VARIA
Karolina Gębarowska, Małgorzata Walczak, Czesław Jeśman
Porównanie wybranych aspektów leczenia uzdrowiskowego w Busko-Zdrój i Ciechocinku do przełomu XIX/XX wieku
Comparison of the Selected Aspects of Treatment in the Health- resorts Busko Zdrój and Ciechocinek Until the Turn of the 19th and 20th Centuries

Z Archiwum: Streszczenia z nr 3/2013

Zawartość numeru 3/2013:

J. Lidaj, A. Masarovičová, Z. Privarová
Psoriasis, tattoo, and the Koebner phenomenon

Paweł Leśniewski, Włodzisław Kuliński, Józef Mroz, Marian Sułek
Problems in post-stroke physical therapy in vasculitis

Anna Wakulewicz, Hanna Tomczak
Assessment of the need for prevention of falls in patients undergoing health resort treatment

Izabela Jaszczur-Janus, Andrzej Janus, Zdzisława Wrzosek, Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus
Główne założenia i problemy związane z leczeniem uzdrowiskowym pacjentów chorych na hemofilię

XXIV Kongres Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej
5-8.09.2013, Świeradów-Zdrój: Streszczenia

Streszczenia artykułów dostępne tutaj.

Streszczenia udostępnione dzięki uprzejmości PTBiMF.

Z Archiwum: Streszczenia z nr 2/2013

Spis treści

Małgorzata Bieniek, Marzena Samardakiewicz, Wojciech Gruszczyński
Występowanie objawów psychopatologicznych u pacjentów z cukrzycą typu 2 w trakcie leczenia uzdrowiskowego

Anna Olczak, Włodzisław Kuliński
Influence of whole body cryotherapy on postural stability of patients with degenerative changes in the lumbosacral section of the spine

Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Karolina Puk, Małgorzata Paprocka-Borowicz, Andrzej Kierzek, Andrzej Pozowski, Piotr Józefowski
Skuteczność wybranych zabiegów fizykalnych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych leczonych ambulatoryjnie

Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak, Alicja Dobrowolska, Monika Jopek, Zuzanna Bartkowiak
Zastosowanie wybranych zabiegów fizykalnych u pacjentów z przewlekłym zespołem bólowym kręgosłupa
lędźwiowo-krzyżowego, przebywających na leczeniu uzdrowiskowym

Grażyna Orłowska-Kowalik, Teresa Małecka-Massalska, Anna Steć, Andrzej Książek
Zmiany właściwości elektrycznych tkanki u pacjentów poddanych wodnej kąpieli kwasowęglowej – badania
wstępne

Magdalena Weber-Rajek, Anna Grochowska, Katarzyna Ciechanowska-Mendyk, Maciej Biernacki, Jakub Sinkowski, Małgorzata Łukowicz
Ocena skuteczności terapii energotonowej w leczeniu objawów gonartrozy

Magdalena Gębska, Alina Wojciechowska, Katarzyna Weber-Nowakowska, Magdalena Ptak, Zofia Kręcicka, Ewelina Żyżniewska-Banaszak
Profilaktyka i leczenie chorób narządu głosu u nauczycieli w warunkach uzdrowiskowych

Wiesław Kochański, Maciej Kochański, Sandra Potoczna, Eliza Marona, Małgorzata Salbierz, Grzegorz Ferdynus
Wpływ jednorazowej naturalnej wodnej kąpieli kwasowęglowej na zachowanie się ciśnienia tętniczego krwi
i tętna

Michał Drobnik, Teresa Latour
Ocena możliwości wykorzystania do kąpieli leczniczych mieszanin wód siarczkowo-siarkowodorowych z wodami mioceńskimi zawierającymi związki humusowe

Aleksander Sieroń, Krzysztof Majewski, Stanisława Szary, Andrzej Liszka
Ocena wpływu regularnego spożywania wody z podwyższoną zawartością tlenu na wybrane parametry metaboliczne i funkcje organizmu człowieka

Monika Okoniewska
Zmienność dobowa warunków biotermicznych w Polsce w różnych masach powietrza w okresie letnim i zimowym (1991-2000) na podstawie wskaźnika fizjologicznej temperatury odczuwalnej
Mateusz Dobek
Warunki biotermiczne Lublina (na podstawie wskaźnika obciążeń cieplnych UTCI)

Streszczenia artykułów dostępne tutaj.

Streszczenia udostępnione dzięki uprzejmości PTBiMF.