Rok 2013 Posts

Z Archiwum: Streszczenia z nr 3/2013

Zawartość numeru 3/2013:

J. Lidaj, A. Masarovičová, Z. Privarová
Psoriasis, tattoo, and the Koebner phenomenon

Paweł Leśniewski, Włodzisław Kuliński, Józef Mroz, Marian Sułek
Problems in post-stroke physical therapy in vasculitis

Anna Wakulewicz, Hanna Tomczak
Assessment of the need for prevention of falls in patients undergoing health resort treatment

Izabela Jaszczur-Janus, Andrzej Janus, Zdzisława Wrzosek, Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus
Główne założenia i problemy związane z leczeniem uzdrowiskowym pacjentów chorych na hemofilię

XXIV Kongres Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej
5-8.09.2013, Świeradów-Zdrój: Streszczenia

Streszczenia artykułów dostępne tutaj.

Streszczenia udostępnione dzięki uprzejmości PTBiMF.

Z Archiwum: Streszczenia z nr 2/2013

Spis treści

Małgorzata Bieniek, Marzena Samardakiewicz, Wojciech Gruszczyński
Występowanie objawów psychopatologicznych u pacjentów z cukrzycą typu 2 w trakcie leczenia uzdrowiskowego

Anna Olczak, Włodzisław Kuliński
Influence of whole body cryotherapy on postural stability of patients with degenerative changes in the lumbosacral section of the spine

Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Karolina Puk, Małgorzata Paprocka-Borowicz, Andrzej Kierzek, Andrzej Pozowski, Piotr Józefowski
Skuteczność wybranych zabiegów fizykalnych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych leczonych ambulatoryjnie

Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak, Alicja Dobrowolska, Monika Jopek, Zuzanna Bartkowiak
Zastosowanie wybranych zabiegów fizykalnych u pacjentów z przewlekłym zespołem bólowym kręgosłupa
lędźwiowo-krzyżowego, przebywających na leczeniu uzdrowiskowym

Grażyna Orłowska-Kowalik, Teresa Małecka-Massalska, Anna Steć, Andrzej Książek
Zmiany właściwości elektrycznych tkanki u pacjentów poddanych wodnej kąpieli kwasowęglowej – badania
wstępne

Magdalena Weber-Rajek, Anna Grochowska, Katarzyna Ciechanowska-Mendyk, Maciej Biernacki, Jakub Sinkowski, Małgorzata Łukowicz
Ocena skuteczności terapii energotonowej w leczeniu objawów gonartrozy

Magdalena Gębska, Alina Wojciechowska, Katarzyna Weber-Nowakowska, Magdalena Ptak, Zofia Kręcicka, Ewelina Żyżniewska-Banaszak
Profilaktyka i leczenie chorób narządu głosu u nauczycieli w warunkach uzdrowiskowych

Wiesław Kochański, Maciej Kochański, Sandra Potoczna, Eliza Marona, Małgorzata Salbierz, Grzegorz Ferdynus
Wpływ jednorazowej naturalnej wodnej kąpieli kwasowęglowej na zachowanie się ciśnienia tętniczego krwi
i tętna

Michał Drobnik, Teresa Latour
Ocena możliwości wykorzystania do kąpieli leczniczych mieszanin wód siarczkowo-siarkowodorowych z wodami mioceńskimi zawierającymi związki humusowe

Aleksander Sieroń, Krzysztof Majewski, Stanisława Szary, Andrzej Liszka
Ocena wpływu regularnego spożywania wody z podwyższoną zawartością tlenu na wybrane parametry metaboliczne i funkcje organizmu człowieka

Monika Okoniewska
Zmienność dobowa warunków biotermicznych w Polsce w różnych masach powietrza w okresie letnim i zimowym (1991-2000) na podstawie wskaźnika fizjologicznej temperatury odczuwalnej
Mateusz Dobek
Warunki biotermiczne Lublina (na podstawie wskaźnika obciążeń cieplnych UTCI)

Streszczenia artykułów dostępne tutaj.

Streszczenia udostępnione dzięki uprzejmości PTBiMF.

Z Archiwum: Streszczenia z nr 1/2013

PRACE ORYGINALNE KLINICZNE
Agnieszka Iwaniszczuk, Włodzisław Kuliński
Optimization of balneophysiotherapy in psoriasis vulgaris

Jacek Chojnowski, Michał Tołodziecki, Przemysław Adamczyk, Marzena Trawińska, Irena Ponikowska
State of physical activity of patients treated in health resort conditions

Katarzyna Ciechanowska-Mendyk, Magdalena Weber-Rajek, Agnieszka Skopowska, Justyna Szymańska, Małgorzata Łukowicz
Ocena skuteczności przeciwbólowej fonoforezy w leczeniu entezopatii

Anna Kozak, Piotr Majcher, Krzysztof Sokołowski
Ocena skuteczności wybranych form fizjoterapii skojarzonych z nową metodą – terapią wibroakustyczną

А.Р. Пулык, В.К. Журавлев, Н.Д.Тимченко
Использование магнитостимуляции в медицинской реабилитации пациентов с постинсультными когнитивными нарушениями

Anna Malwina Kamelska
Zastosowanie nowych metod fizykalnych w przewlekłych zespołach bólowych kręgosłupa

BIOKLIMATOLOGIA
Michał Drobnik
The influence of mineral sulphide-hydrosulphide water on the physico-chemical properties of peat extracts

Magdalena Kuchcik, Jarosław Baranowski
Zagrożenie hałasem wybranych uzdrowisk Polski

Anna Karolina Kalinowska, Anna Mirska, Elżbieta Dmitruk
Subterraneoterapia jako swoista metoda klimatoterapii

VARIA
Edyta Dudkiewicz
Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń sanitarno-higienicznych do zabiegów przyrodoleczniczych dla kobiet ciężarnych

Streszczenia dodane dzięki uprzejmości Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej.

Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń sanitarno-higienicznych do zabiegów przyrodoleczniczych dla kobiet ciężarnych

Edyta Dudkiewicz

STRESZCZENIE
Nie ma typowej grupy zabiegów przyrodoleczniczych dla kobiet w ciąży. Często ciąża jest przeciwwskazaniem do przeprowadzenia bardzo wielu zabiegów. Jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kobiet ciężarnych, hotele SPA dodają do ofert pakiety pobytowe dla przyszłych mam z zabiegami przyrodoleczniczymi. W artykule przedstawiono charakterystykę tych zabiegów, wymagania sanitarno-higieniczne dla pomieszczeń w zakładach przyrodoleczniczych, odnowy biologicznej i salonach kosmetycznych, w których przeprowadza się zabiegi przeznaczone m.in. dla kobiet w ciąży. Podano wytyczne do projektowania instalacji wewnętrznych w obiektach świadczących takie usługi. Dokonano również przeglądu dzienników ustaw w aspekcie instalacji wewnętrznych w tego typu obiektach.

Słowa kluczowe: uzdrowisko, SPA, zakład odnowy biologicznej, basen, instalacje wewnętrzne

Streszczenie z numeru 1/2013

Subterraneoterapia jako swoista metoda klimatoterapii

Anna Karolina Kalinowska, Anna Mirska, Elżbieta Dmitruk

STRESZCZENIE
Subterraneoterapia jest to terapia z wykorzystaniem mikroklimatu podziemnego, który poprzez swoje charakterystyczne cechy i właściwości stanowi alternatywną i skuteczną metodę leczenia głównie chorób układu oddechowego oraz chorób alergicznych. Wykorzystywana jest przez kilkanaście ośrodków na świecie oraz dwa w Polsce (Wieliczka i Bochnia). Kopalnia soli w Wieliczce ściśle i nieodzownie związana jest z narodzinami oraz rozwojem subterraneoterapii. Dzięki pracom i działalności prof. Skulimowskiego stała się zarówno ośrodkiem leczniczym, jak i naukowym. Obecnie program leczniczy pacjentów realizowany jest na III poziomie kopalni, na głębokości 135 m, w komorze Jeziora Wessel. Celem artykułu jest przytoczenie przykładów badań dotyczących pozytywnych efektów leczenia wybranych schorzeń układu oddechowego i chorób alergicznych w mikroklimacie wielickich kopalń, ale także wpływu środowiska podziemnego na układ hormonalny, profil lipidowy oraz wybrane parametry fizjologiczne. Badania z lat 1979-2011 wskazują na nadal aktualne zainteresowanie mikroklimatem podziemnych kopalń w Wieliczce w odniesieniu nie tylko do leczenia chorób układu oddechowego, ale także w poszukiwaniu nowych zastosowań w lecznictwie.

Słowa kluczowe: subterraneoterapia, kopalnia soli w Wieliczce, profil leczenia

Streszczenie z numeru 1/2013.