Rok 2014 Posts

Artykuły z numeru 4/2014

PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE

Włodzisław Kuliński
Medycyna fizykalna w profilaktyce osteoporozy

Agnieszka Łagowska-Batyra, Agata Stachura
Ocena zachowania się ciśnienia tętniczego i masy ciała podczas leczenia uzdrowiskowego w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie

Sylwia Chwieśko-Minarowska, Anna Kuryliszyn-Moskal, Marzena Pijanowska, Monika Jabłońska
Porównanie wpływu biostymulacji laserowej i pola magnetycznego niskiej częstotliwości na funkcję rąk u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Patryk Jendrysik, Aleksandra Kochańska-Dziurowicz
Ocena jodurii u osób korzystających z seansów w grocie solnej

Eliza Rudzinska, Kinga Wegrzynowska-Teodorczyk, Jolanta Maj, Bartosz Krakowiak, Karolina Więckowska, Ewa Anita Jankowska, Marek Woźniewski
Ocena bezpieczeństwa treningu oporowego izokinetycznego u chorych z niewydolnością serca

Tomasz Saran, Krzysztof Metera, Agnieszka Maruszewska, Beata Kasprzyk-Kościk
Badanie przydatności ćwiczeń profilaktycznych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w zapobieganiu utracie mineralnej masy kostnej u kobiet w okresie pomenopauzalnym

Agnieszka Przedborska, Małgorzata Misztal, Agnieszka Nitera-Kowalik, Bartłomiej Zieliński, Jan W. Raczkowski
Skala DCFC w ocenie skuteczności leczenia uzdrowiskowego pacjentów z dolegliwościami bólowymi okolicy lędźwiowo-krzyżowej

Robert Szafkowski, Sylwia Oczachowska-Szafkowska, Irena Ponikowska, Magdalena Sobieska
Wpływ krótkotrwałej kriostymulacji ogólnoustrojowej na zmiany limfocytarne u osób zdrowych oznaczane metodą cytometrii przepływowej

VARIA

Kajetan d’Obyrn, Lucyna Rajchel
Balneologiczne walory Kopalni Soli „Wieliczka”

Małgorzata Łukowicz
Rekonwalescencja jako element rehabilitacji leczniczej

Anna Straburzyńska-Lupa, Gerard Straburzyński
Z dziejów wielkopolskiej balneoterapii i fizjoterapii

Lecznictwo uzdrowiskowe i wellness w przestrzeni wyszehradzkiej – portal

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Informacja o kursie drugiego stopnia dla lekarzy specjalizujących się w balneologii i medycynie fizykalnej

Egzamin specjalizacyjny z balneologii i medycyny fizykalnej w sesji jesiennej 2014 r.

WYDARZENIA

Podsumowanie sympozjum naukowego w CKR

Tężnia solankowa Kopalni Soli „Wieliczka”

Recenzja monografii pt. „Wody zabarwione w utworach miocenu Środkowej Wielkopolski – występowanie, geneza, możliwości wykorzystania w przyrodolecznictwie”

Artykuły z numeru 1/2014

Do spisu treści zostały już doczepione pełne wersje artykułów.
Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi artykułami z numeru 1/2014.

Numer 1/2014

Niebawem ukaże się opóźniony numer 1 z roku 2014. Poniżej przedstawiamy spis treści i pełne wersje artykułów.

PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE
Włodzisław Kuliński, Katarzyna Figiel, Joanna Łuczak
Zastosowanie krioterapii ogólnoustrojowej w reumatoidalnym zapaleniu stawów

Ewa Klimek-Piskorz, Karolina Szymura
Ocena skuteczności leczenia uzdrowiskowego u kobiet z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych

Marta Pacholczyk, Tomasz Ferenc, Jan Czernicki
Wpływ słonecznego promieniowania ultrafioletowego (UV) na organizm człowieka. Część I: Charakterystyka wybranych właściwości fizykochemicznych i biologicznych promieniowania UV

Vahid Moeini, Farid Moore, Nghargbu K’tso
Charakterystyka właściwości balneologicznych uzdrowisk Mahallat w centralnym Iranie

А.Ю. Кисилевская, Е.М. Никипелова
Kwalimetryczne рodejście do oceny jakości stosowania zabiegów medycznych z wykorzystaniem wód leczniczych Vinzenz Priessnitz, Sebastian Kneipp, Wilhelm Winternitz i ich wkład w rozwój

Michał Drobnik, Teresa Latour, Danuta Sziwa
Propozycje łącznego wykorzystania wybranych wód siarczkowych i wód mioceńskich do produkcji preparatów farmaceutycznych

Magdalena Dadel, Ewelina Trościanko-Wilk
Wybrane przykłady zastosowania radonoterapii w leczeniu schorzeń narządu ruchu w literaturze polskiej i zagranicznej (lata 1950-2013)

VARIA
Anna Straburzyńska-Lupa, Sylwia Dziedzic, Gerard Straburzyński
Vinzenz Priessnitz, Sebastian Kneipp, Wilhelm Winternitz i ich wkład w rozwoj wodolecznictwa w XIX i XX wieku

Sławomir Jandziś, Stanisław Zaborniak
Rys historyczny działalność lwowskich sanatoriów Kisielka i Maryówka przed rokiem 1914

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA
Informacja o kursie balneologicznym drugiego stopnia dla lekarzy specjalizujących się w balneologii i medycynie fizykalnej

 

Numer 3/2014

Zapraszamy do zapoznania się z numerem specjalnie wydanym na XV Międzynarodowe Sympozjum Speleoterapii, które odbyło się w Wieliczce w październiku b.r.

Numer zawiera jeden artykuł oraz streszczenia wszystkich wystąpień prelegentów.

Całość dostępna online w języku angielskim tutaj.

Artykuły z numeru 2/2014

Przedstawiamy spis treści wraz z pełnymi tekstami artykułów z numeru 2/2014!

Prace oryginalne kliniczne
Agnieszka Przedborska, Małgorzata Misztal, Agnieszka Nitera-Kowalik, Małgorzata Grzyb, Bernard Solecki, Jan W. Raczkowski
The influence of selected types of exercise in spa therapy for knee capacity in patients suffering from osteoarthritis

Józef Mróz, Włodzisław Kuliński, Paweł Leśniewski, Artur Bachta
Shockwave therapy in the treatment of enthesopathies

Tomasz Ferenc, Marta Pacholczyk, Jan Czernicki
Wpływ słonecznego promieniowania ultrafioletowego (UV) na organizm człowieka. Część II: Mutagenne działanie promieniowania UV i naprawa uszkodzeń DNA

Lucyna Słupska, Kuba Ptaszkowski, Robert Dymarek, Kamil Zwierzchowski, Piotr Tkocz, Tomasz Matusz, Tomasz Halski
Ocena efektów krótkoterminowych techniki energii mięśniowej – poizometrycznej relaksacji na aktywność bioelektryczną i elastyczność mięśnia prostego uda – pilotażowe badanie randomizowane

Robert Dymarek, Kuba Ptaszkowski, Lucyna Słupska, Joanna Rajfur, Małgorzata Pasternok, Jakub Taradaj, Tomasz Halski
Fizykoterapia skojarzona w wybranych schorzeniach narządu ruchu – przykładowe zastosowania kliniczne oraz rezultaty badań naukowych

Patrycja Daniszewska, Adam Kroc, Magdalena Barocha, Łukasz Kikowski
Ocena leczniczego oddziaływania krioterapii ogólnoustrojowej u chorych z zespołem bólowym kręgosłupa szyjnego

Praca poglądowa
Milena Korczak, Jacek Owczarek
Właściwości lecznicze wód siarczkowych

Bioklimatologia
Elżbieta Radzka
Wybrane parametry bioklimatu Białowieży

Varia
Małgorzata Walczak, Czesław Jeśman, Karolina Gębarowska
Początki leczenia sanatoryjnego dzieci w Busko-Zdrój

Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń dotyczących spożycia wody i innych napojów przez osoby w wiek u podeszły