Rok 2014 Posts

Spis treści 2/2015

ORIGINAL AND CLINICAL ARTICLES/PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE

Michaela Pakszys, Włodzisław Kuliński
Neuropsychotechnological Methods in SPA Treatment
Metody neuropsychotechnologiczne w lecznictwie uzdrowiskowym

Magdalena Kurek, Marcin Straburzyński-Lupa, Anna Straburzyńska-Lupa
The Role of Physiotherapy in Carpal Tunnel Syndrome
Rola fizjoterapii w zespole kanału nadgarstka

Joanna Kostka, Emilia Łabowicz, Łukasz Kikowski
Comparison of the Therapeutic Efficacy of Local and Whole-body Cryotherapy in Patients with Low Back Pain
Porównanie skuteczności działania terapeutycznego krioterapii miejscowej i ogólnoustrojowej w grupie pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowego-krzyżowego

Agnieszka Jakubowska, Malwina Pawlik, Agnieszka Młudzik, Czesław Jeśman
The Efficiency of Balneological Treatments in Patients with Osteoarthritis of the Peripheral Joints and Spine
Efektywność zabiegów balneologicznych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów obwodowych i kręgosłupa

Piotr Kalmus, Lilla Szynkowska
Obserwacje reakcji adaptacyjnych w przebiegu leczenia uzdrowiskowego u pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi
Observations of the Adaptive Reactions in Patients with Inflammatory Rheumatic Diseases During Healthh Resort Therapy

Agnieszka Maruszewska, Tomasz Saran
Zastosowanie suchej kąpieli kwasowęglowej w leczeniu polineuropatii cukrzycowej
kończyn dolnych
The use of Dry Carbonic Acid Bath for the Treatment of Diabetic Neuropathy of Lower Limbs

Błażej Cieślik, Bożena Ostrowska, Katarzyna Gruszecka
Związek między stabilnością postawy a występowaniem upadków u chorych na osteoporozę
The Relationship Between Postural Stability and the Occurrence of Falls in Patients with Osteoporosis

Aleksandra Katan, Zofia Ignasiak, Antonina Kaczorowska
Ocena zakresu ruchomości wybranych stawów u kobiet w wyniku leczenia sanatoryjnego
The Evaluation of the Scope of Mobility of Chosen Joints of Women Treated in Health Resort

Przemysław Minta, Monika Sobolak, Aleksandra Sędziak
Uwarunkowania prognostyczne powrotu do pracy po przebytej rehabilitacji uzdrowiskowej osób z bólami krzyża
Prognostic Determinants of Return to Work of People with Low Back Pain After Previous Rehabilitation SPA

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW ARTICLES

Iwona Stadnicka, Wanda Suchecka, Antoni Stadnicki
Znaczenie układu krzepnięcia i fibrynolizy w balneoterapii i terapii fizykalnej.
Significance of Coagulation and Fibrinolysis in Balneotherapy and Physical Therapy

Jarosław Pasek, Agata Stanek, Kamila Gębala, Aleksander Sieroń
Nowe możliwości balneologii i medycyny fizykalnej u chorych z objawem Raynauda
New Possibilities of Balneology and Physical Medicine in Patients with Raynaud’s Symptom

Artykuły z numeru 4/2014

PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE

Włodzisław Kuliński
Medycyna fizykalna w profilaktyce osteoporozy

Agnieszka Łagowska-Batyra, Agata Stachura
Ocena zachowania się ciśnienia tętniczego i masy ciała podczas leczenia uzdrowiskowego w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie

Sylwia Chwieśko-Minarowska, Anna Kuryliszyn-Moskal, Marzena Pijanowska, Monika Jabłońska
Porównanie wpływu biostymulacji laserowej i pola magnetycznego niskiej częstotliwości na funkcję rąk u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Patryk Jendrysik, Aleksandra Kochańska-Dziurowicz
Ocena jodurii u osób korzystających z seansów w grocie solnej

Eliza Rudzinska, Kinga Wegrzynowska-Teodorczyk, Jolanta Maj, Bartosz Krakowiak, Karolina Więckowska, Ewa Anita Jankowska, Marek Woźniewski
Ocena bezpieczeństwa treningu oporowego izokinetycznego u chorych z niewydolnością serca

Tomasz Saran, Krzysztof Metera, Agnieszka Maruszewska, Beata Kasprzyk-Kościk
Badanie przydatności ćwiczeń profilaktycznych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w zapobieganiu utracie mineralnej masy kostnej u kobiet w okresie pomenopauzalnym

Agnieszka Przedborska, Małgorzata Misztal, Agnieszka Nitera-Kowalik, Bartłomiej Zieliński, Jan W. Raczkowski
Skala DCFC w ocenie skuteczności leczenia uzdrowiskowego pacjentów z dolegliwościami bólowymi okolicy lędźwiowo-krzyżowej

Robert Szafkowski, Sylwia Oczachowska-Szafkowska, Irena Ponikowska, Magdalena Sobieska
Wpływ krótkotrwałej kriostymulacji ogólnoustrojowej na zmiany limfocytarne u osób zdrowych oznaczane metodą cytometrii przepływowej

VARIA

Kajetan d’Obyrn, Lucyna Rajchel
Balneologiczne walory Kopalni Soli „Wieliczka”

Małgorzata Łukowicz
Rekonwalescencja jako element rehabilitacji leczniczej

Anna Straburzyńska-Lupa, Gerard Straburzyński
Z dziejów wielkopolskiej balneoterapii i fizjoterapii

Lecznictwo uzdrowiskowe i wellness w przestrzeni wyszehradzkiej – portal

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Informacja o kursie drugiego stopnia dla lekarzy specjalizujących się w balneologii i medycynie fizykalnej

Egzamin specjalizacyjny z balneologii i medycyny fizykalnej w sesji jesiennej 2014 r.

WYDARZENIA

Podsumowanie sympozjum naukowego w CKR

Tężnia solankowa Kopalni Soli „Wieliczka”

Recenzja monografii pt. „Wody zabarwione w utworach miocenu Środkowej Wielkopolski – występowanie, geneza, możliwości wykorzystania w przyrodolecznictwie”

Artykuły z numeru 1/2014

Do spisu treści zostały już doczepione pełne wersje artykułów.
Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi artykułami z numeru 1/2014.

Numer 1/2014

Niebawem ukaże się opóźniony numer 1 z roku 2014. Poniżej przedstawiamy spis treści i pełne wersje artykułów.

PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE
Włodzisław Kuliński, Katarzyna Figiel, Joanna Łuczak
Zastosowanie krioterapii ogólnoustrojowej w reumatoidalnym zapaleniu stawów

Ewa Klimek-Piskorz, Karolina Szymura
Ocena skuteczności leczenia uzdrowiskowego u kobiet z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych

Marta Pacholczyk, Tomasz Ferenc, Jan Czernicki
Wpływ słonecznego promieniowania ultrafioletowego (UV) na organizm człowieka. Część I: Charakterystyka wybranych właściwości fizykochemicznych i biologicznych promieniowania UV

Vahid Moeini, Farid Moore, Nghargbu K’tso
Charakterystyka właściwości balneologicznych uzdrowisk Mahallat w centralnym Iranie

А.Ю. Кисилевская, Е.М. Никипелова
Kwalimetryczne рodejście do oceny jakości stosowania zabiegów medycznych z wykorzystaniem wód leczniczych Vinzenz Priessnitz, Sebastian Kneipp, Wilhelm Winternitz i ich wkład w rozwój

Michał Drobnik, Teresa Latour, Danuta Sziwa
Propozycje łącznego wykorzystania wybranych wód siarczkowych i wód mioceńskich do produkcji preparatów farmaceutycznych

Magdalena Dadel, Ewelina Trościanko-Wilk
Wybrane przykłady zastosowania radonoterapii w leczeniu schorzeń narządu ruchu w literaturze polskiej i zagranicznej (lata 1950-2013)

VARIA
Anna Straburzyńska-Lupa, Sylwia Dziedzic, Gerard Straburzyński
Vinzenz Priessnitz, Sebastian Kneipp, Wilhelm Winternitz i ich wkład w rozwoj wodolecznictwa w XIX i XX wieku

Sławomir Jandziś, Stanisław Zaborniak
Rys historyczny działalność lwowskich sanatoriów Kisielka i Maryówka przed rokiem 1914

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA
Informacja o kursie balneologicznym drugiego stopnia dla lekarzy specjalizujących się w balneologii i medycynie fizykalnej

 

Numer 3/2014

Zapraszamy do zapoznania się z numerem specjalnie wydanym na XV Międzynarodowe Sympozjum Speleoterapii, które odbyło się w Wieliczce w październiku b.r.

Numer zawiera jeden artykuł oraz streszczenia wszystkich wystąpień prelegentów.

Całość dostępna online w języku angielskim tutaj.