Rok 2015 Posts

Spis treści 4/2015

ORIGINAL AND CLINICAL ARTICLES/PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE

Dragomiretskaya NV, Zabolotnaya IB, Migovich II
The Therapeutic Efficacy of Natural Medicinal Resources in the Treatment of Patients with Non-alcoholic Fatty Liver Disease
Skuteczność terapeutyczna naturalnych środków leczniczych w leczeniu pacjentów z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby

Włodzisław Kuliński
Standards of Physical Therapy in HIV/AIDS Patients
Standardy w postępowaniu fizykalnym u chorych w przebiegu zakażenia HIV/AIDS

Hanna Zielińska-Bliźniewska, Milena Paprocka, Joanna Urbaniak, Łukasz Kikowski, Jurek Olszewski
Zastosowanie tlenu hiperbarycznego w leczeniu nagłej głuchoty idiopatycznej
The Use of Hyperbaric Oxygen in the Treatment of Sudden Sensorineural Hearing Loss

J. Wiesław Kochański, Dagmara Stąporek, Maciej Kochański
TENS klasyczny i TENS uderzeniowy stosowany w krótkotrwałej terapii w ocenie pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
Conventional TENS and Burst TENS Used in Short-Term Therapy in Evaluation of Patients with Lambosacral Spine PainJolanta Piskorz, Gustaw

Wójcik, Krzysztof Pisz, Dorota Nalepa, Renata Skalska-Izdebsaka, Włodzimierz Bulikowski
Hydroterapia jako metoda wspomagająca leczenie bólu neuropatycznego w przebiegu cukrzycy – doniesienia wstępne
Hydrotherapy as a Treatment Method of Supporting of Neuropathic Pain in Diabetes – Preliminary Reports

Aleksandra Burkowska-But, Natalia Jarząb, Maciej Walczak
Tworzenie biofilmu przez patogeny układu oddechowego w obecności solanek tężniowych
Biofilm Formation by Pathogens of the Respiratory Tract in the Brines Used in Graduation Towers

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW ARTICLES

Irena Ponikowska, Przemysław Adamczyk
Znaczenie fizjologicznych funkcji skóry w balneoterapii i fizykoterapii
The Significance of Physiological Functions of the Skin in Balneotherapy and Physiotherapy

Małgorzata Sieklucka-Śliwa, Krzysztof Marczewski
Leczenie uzdrowiskowe w chorobach z zakresu hematologii. Cz. I
Balneotherapy in Haematological Disorders. Part I

Karolina Borcz, Jakub Stolarski, Daniel Malczewski, Katarzyna Nowicka, Jan Kochanowski
Możliwości terapeutyczne u pacjentów z chorobą Parkinsona, u których występuje objaw zamarzania (ang. freezing)
Therapeutic Possibilities for Patients with Parkinson’s Disease who Have Freezing of Gait Symptom

VARIA

ZbigniewTeter, Arkadiusz Kosowski, Konrad Kifert
Finansowanie lecznictwa uzdrowiskowego w 2015 roku
Financing of the Health Resort Treatment in 2015

Renata Bednarz-Grzybek
Michał Zieleniewski jako popularyzator polskich zdrojów na łamach czasopisma „Krynica”(1873-1877)
Michał Zieleniewski as a Popularizer of Polish Spas in the Magazine ”Krynica/ the Fount”(1873-1877)

Spis treści 3/2015

ORIGINAL AND CLINICAL ARTICLES/PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE

Olga Surdu, Traian Virgiliu Surdu, Monica Surdu
Balneotherapy for Patients with Fibromyalgia, the Evidence

David Ferson
A Brief Review of Anatomical and Physiological Functions of the Respiratory Tract in Spa Medicine

Antonella Fioravanti, Antonella Simpatico, Nicola Antonio Pascarelli, Chiara Giannitti
Osteoarthritis, Adipokines and Balneotherapy

Constantin Munteanu, Diana Munteanu
Cell Biology Techniques in Balneology

G. Gurnari
Technology and Management Protocols for the Best Quality in Balneology
Technologia i protokoły postępowania w celu uzyskania najlepszej jakości w balenologii

Włodzisław Kuliński, Józef Mróz
Complex Rregional Pain Syndrome – Important Clinical Problem in Physical Medicine
Zespół algodystroficzny – trudny problem kliniczny w medycynie fizykalnej

Masarovičová A, Lidaj J, Zimanová T, Markech M, Lidajová T, +Šmirala J
Piercing

XXV (XXIX) ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ
XXV (XXIX) CONGRESS OF THE POLISH ASSOCIATION OF BALNEOLOGY AND PHYSICAL MEDICINE
Polańczyk (Poland) 10-13.09.2015 r.
SYRESZCZENIA REFERATÓW/SUMMARY OF PAPERS

Spis treści 2/2015

ORIGINAL AND CLINICAL ARTICLES/PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE

Michaela Pakszys, Włodzisław Kuliński
Neuropsychotechnological Methods in SPA Treatment
Metody neuropsychotechnologiczne w lecznictwie uzdrowiskowym

Magdalena Kurek, Marcin Straburzyński-Lupa, Anna Straburzyńska-Lupa
The Role of Physiotherapy in Carpal Tunnel Syndrome
Rola fizjoterapii w zespole kanału nadgarstka

Joanna Kostka, Emilia Łabowicz, Łukasz Kikowski
Comparison of the Therapeutic Efficacy of Local and Whole-body Cryotherapy in Patients with Low Back Pain
Porównanie skuteczności działania terapeutycznego krioterapii miejscowej i ogólnoustrojowej w grupie pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowego-krzyżowego

Agnieszka Jakubowska, Malwina Pawlik, Agnieszka Młudzik, Czesław Jeśman
The Efficiency of Balneological Treatments in Patients with Osteoarthritis of the Peripheral Joints and Spine
Efektywność zabiegów balneologicznych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów obwodowych i kręgosłupa

Piotr Kalmus, Lilla Szynkowska
Obserwacje reakcji adaptacyjnych w przebiegu leczenia uzdrowiskowego u pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi
Observations of the Adaptive Reactions in Patients with Inflammatory Rheumatic Diseases During Healthh Resort Therapy

Agnieszka Maruszewska, Tomasz Saran
Zastosowanie suchej kąpieli kwasowęglowej w leczeniu polineuropatii cukrzycowej
kończyn dolnych
The use of Dry Carbonic Acid Bath for the Treatment of Diabetic Neuropathy of Lower Limbs

Błażej Cieślik, Bożena Ostrowska, Katarzyna Gruszecka
Związek między stabilnością postawy a występowaniem upadków u chorych na osteoporozę
The Relationship Between Postural Stability and the Occurrence of Falls in Patients with Osteoporosis

Aleksandra Katan, Zofia Ignasiak, Antonina Kaczorowska
Ocena zakresu ruchomości wybranych stawów u kobiet w wyniku leczenia sanatoryjnego
The Evaluation of the Scope of Mobility of Chosen Joints of Women Treated in Health Resort

Przemysław Minta, Monika Sobolak, Aleksandra Sędziak
Uwarunkowania prognostyczne powrotu do pracy po przebytej rehabilitacji uzdrowiskowej osób z bólami krzyża
Prognostic Determinants of Return to Work of People with Low Back Pain After Previous Rehabilitation SPA

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW ARTICLES

Iwona Stadnicka, Wanda Suchecka, Antoni Stadnicki
Znaczenie układu krzepnięcia i fibrynolizy w balneoterapii i terapii fizykalnej.
Significance of Coagulation and Fibrinolysis in Balneotherapy and Physical Therapy

Jarosław Pasek, Agata Stanek, Kamila Gębala, Aleksander Sieroń
Nowe możliwości balneologii i medycyny fizykalnej u chorych z objawem Raynauda
New Possibilities of Balneology and Physical Medicine in Patients with Raynaud’s Symptom

Spis treści 1/2015

ORYGINAL AND CLINICAL ARTICLES/PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE

Przemysław Łukawski , Włodzisław Kuliński
The Use of Tens in Labour Pain
Zastosowanie TENS w leczeniu bólu porodowego

Marlena Zimna, Łukasz Kikowski, Anna Zborowska, Barbara Korzycka-Zaborowska
The Influence of Systemic Cryotherapy on Human Respiratory System – Preliminary Research
Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na układ oddechowy człowieka – badania wstępne

Gustaw Wójcik, Jolanta Piskorz, Włodzimierz Bulikowski, Dorota Kozak-Putowska
Zastosowanie wody mineralnej „Nałęczowianka” do okładów w ostrych zespołach rumieniowych skóry (w wybranych zespołach chorobowych)
Application of Mineral Water „Nałęczowianka” Compresses in Acute Performers Erythematous Skin (in Selected Syndromes)

Вериго Н.С., Улащик В.С.
Действие минеральной воды с различной концентрацией гуминовых кислот при экспериментальном гепатите
The Action of Mineral Water with Different Concentrations of Humic Acid in Hepatitis
Experimental

I.S. Lemko, O.I. Lemko, M.O. Haysak
HALOAEROSOLTHERAPY – METHOD OF TREATMENT OR SPA-PROCEDURE ?
Terapia aerozolem solnym – metoda leczenia czy zabieg uzdrowiskowy?

Anna Rybeczka-Gacek, Jerzy Piwkowski, Bożena Muszyńska
Obiektywna i subiektywna ocena wpływu leczenia uzdrowiskowego na jakość życia pacjentów w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby typu C
Evaluation of Objective and Subjective Impact on the Course of SPA Treatment for Hepatitis C

Grzegorz Mańko, Anna Rasmus, Małgorzata Łukowicz
Wpływ treningu sensomotorycznego na jakość życia pacjentów z przewlekłym zespołem bólowym odcinka lędźwiowego kręgosłupa
The Influence of Senso-motor Training on Quality of Life of Patients with Chronic Low Back Pain

Teresa Latour, Michał Drobnik, Marcin Siepak , Danuta Sziwa
Natural Humic Water as a Potential Source of the Biomicroelements Useful in Medicine and Prevension Health
Naturalne wody humusowe jako potencjalne źródło biopierwiastków przydatnych w lecznictwie i profilaktyce zdrowotnej

Magdalena Kostrzon, Krzysztof Czarnobilski, Artur Badyda
Climate Characteristics of Salt Chambers Used for Therapeutic Purposes in the ‘Wieliczka’ Salt Mine
Właściwości klimatyczne w komorach solnych Kopalni Soli „Wieliczka” wykorzystywanych do celów leczniczych

VARIA
Karolina Gębarowska, Małgorzata Walczak, Czesław Jeśman
Porównanie wybranych aspektów leczenia uzdrowiskowego w Busko-Zdrój i Ciechocinku do przełomu XIX/XX wieku
Comparison of the Selected Aspects of Treatment in the Health- resorts Busko Zdrój and Ciechocinek Until the Turn of the 19th and 20th Centuries

Numer 4/2015 – Wszystkie artykuły

Spis treści