Czarna, 14-16 września: Postęp w Inżynierii Środowiska

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: „Postęp w Inżynierii Środowiska” odbędzie się w dniach 14-16 września 2017 roku w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym „Perła Bieszczadów” w Czarna k.Ustrzyk Dolnych.

Organizator:
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Zakład Inżynierii i Chemii Środowiska
35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 6
tel.17 865-1788, -1065, -1964, -1278, -1354, 1361

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji i przesłanie zgłoszenia (Karta Zgłoszenia Uczestnictwa) na adres e-mail: pwis@prz.edu.pl, bądź listem na adres jak wyżej, najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2017 roku.

Osoby zainteresowane prezentacją proszone są o przesłanie wraz ze zgłoszeniem streszczenia swojego wystąpienia (maksymalnie 1 strona).
Streszczenie wystąpienia należy sformatować zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie Konferencji http://pwis.portal.prz.edu.pl/ oraz przesłać drogą elektroniczną na ww. adres e-mail.

TEMATYKA KONFERENCJI:
– Oczyszczanie ścieków miejskich i przemysłowych oraz przeróbka osadów ściekowych.
– Gospodarowanie odpadami komunalnymi i przemysłowymi.
– Nowe rozwiązania w inżynierii i ochronie środowiska.
– Ekologiczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju.
– Balneologia i balneotechnika.
– Monitoring, ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem wód i gleby.

Patronat Medialny:
Acta Balneologica – www.actabalneologica.pl
„Wydawnictwo Seidel Przywecki” – www.seidel-przywecki.pl

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked