Issue 1/2013: Abstracts

Contents

Agnieszka Iwaniszczuk, Włodzisław Kuliński
Optimization of balneophysiotherapy in psoriasis vulgaris

Jacek Chojnowski, Michał Tołodziecki, Przemysław Adamczyk, Marzena Trawińska, Irena Ponikowska
State of physical activity of patients treated in health resort conditions

Katarzyna Ciechanowska-Mendyk, Magdalena Weber-Rajek, Agnieszka Skopowska, Justyna Szymańska, Małgorzata Łukowicz
Ocena skuteczności przeciwbólowej fonoforezy w leczeniu entezopatii

Anna Kozak, Piotr Majcher, Krzysztof Sokołowski
Ocena skuteczności wybranych form fizjoterapii skojarzonych z nową metodą – terapią wibroakustyczną

А.Р. Пулык, В.К. Журавлев, Н.Д.Тимченко
Использование магнитостимуляции в медицинской реабилитации пациентов с постинсультными когнитивными нарушениями

Anna Malwina Kamelska
Zastosowanie nowych metod fizykalnych w przewlekłych zespołach bólowych kręgosłupa

Michał Drobnik
The influence of mineral sulphide-hydrosulphide water on the physico-chemical properties of peat extracts

Magdalena Kuchcik, Jarosław Baranowski
Zagrożenie hałasem wybranych uzdrowisk Polski

Anna Karolina Kalinowska, Anna Mirska, Elżbieta Dmitruk
Subterraneoterapia jako swoista metoda klimatoterapii

Edyta Dudkiewicz
Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń sanitarno-higienicznych do zabiegów przyrodoleczniczych dla kobiet ciężarnych

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked