Janów Lubelski, 25-27 października: „Fizjoterapia w praktyce”

Serdecznie zapraszamy na

XIV JESIENNE DNI FIZJOTERAPII
„Fizjoterapia w praktyce”
25–27 października 2019 Janów Lubelski
Ośrodek Edukacji Ekologicznej Lasów Państwowych


Organizatorami Konferencji są:
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
Oddziały: Lubelski, Podkarpacki, Mazowiecki

Patronat naukowy:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
Wydział Rehabilitacji – AWFWarszawa

Patronat medialny:
Acta Balneologica – Wygłoszone podczas konferencji prace, po spełnieniu wytycznych przygotowania do druku i pozytywnej weryfikacji przez redakcję, mogą zostać wydane w Acta Balneologica (www.actabalneologica.pl), (indeksacja w Web of Science ESCI, MNiSW – 20 pkt., Index Copernicus, Polskiej Bibliografii Lekarskiej. Stały patronat Komitetu Rehabilitacji Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk.
European Journal of Clinical and Experimental Medicine, Fizjoterapia Polska, Postępy Rehabilitacji, Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja

Szczegółowych informacji udziela
dr Sławomir Jandziś
tel. 504 068 500
e-mail: jandziss@o2.pl

No Comments

Comments Closed