Konstancin-Jeziorna, 25 listopada: Sympozjum Naukowe

W dniu 25 listopada 2016 r. w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie- Jeziornie odbyło się po raz dziesiąty coroczne Sympozjum Naukowe zrzeszające wszystkich zainteresowanych problemami współczesnej rehabilitacji i ortopedii prezentowanymi przez pryzmat doświadczeń CKR oraz Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Tematami wiodącymi Sympozjum była: „Metoda FED w leczeniu skolioz idiopatycznych” i „Badanie funkcjonalne w rehabilitacji”. Tegoroczne Sympozjum Naukowe odbyło się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

W I sesji swoje osiągnięcia przedstawiła Przychodnia Rehabilitacyjna CKR w Warszawie na ul. Gałczyńskiego 4, która jako jedyna w Warszawie stosuje metodę FED w leczeniu skolioz idiopatycznych. Ta nowatorska terapia, której podstawowe założenia w wyniku wieloletnich prac badawczych określił hiszpański uczony Prof. Sastre, opiera się na wypadkowej trzech działających sił. Unieruchomienie, elongacja i derotacja kręgosłupa pacjenta zastosowane w specjalnym urządzeniu są elementami mającymi zasadniczy wpływ na przeciwdziałanie progresji skolioz idiopatycznych, a także na zmniejszanie kąta skolioz, których przyczyny powstawania nie znamy, a stanowią one około 85 % wszystkich przypadków. Terapia w urządzeniu FED (ang. fixation, elongation i derotation) poprzedzana jest zabiegami fizykoterapeutycznymi, a aktem kończącym jest indywidualny cykl ćwiczeń z pacjentem. Uzyskiwane efekty terapii tą metodą są zachętą do leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych metodą FED w coraz większej liczbie ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce i za granicą.

Kolejnym ważnym przedstawionym tematem była rehabilitacja po operacyjnym leczeniu stawu barkowego przez zastosowanie alloplastyki totalnej oraz wskazanie różnic w postępowaniu przy endoprotezie typowej a odwróconej typu REVERSE. W tym miejscu warto nadmienić, iż nowatorstwo tej metody leczenia operacyjnego polega na zastosowaniu specjalnego implantu, który jest zbudowany na zasadzie odwrotności krzywizn stawowych prawidłowego stawu barkowego. Z punktu widzenia biomechaniki odzyskanie funkcji stawu umożliwia zmiana rozkładu sił działających w czasie ruchu w stawie ramiennym zapewnianym przez tę właśnie konstrukcję „sztucznego” stawu. Metoda ta stosowana jest najczęściej w wieloodłamowych złamaniach głowy kości ramiennej z masywnym uszkodzeniem stożka rotatorów, utworzonego przez przyczepy mięśni barku stabilizujących i zapewniających prawidłowy w nim zakres ruchu. Ważny akt operacji jest jednym z etapów rehabilitacji i jako etap kompleksowego leczenia prowadzi do odzyskania utraconej funkcji, co przedstawiono w referacie.

Sesja II Sympozjum została poświęcona badaniu funkcjonalnemu w rehabilitacji i ortopedii oraz wybranym testom stosowanym zarówno do diagnostyki różnicowej schorzeń narządu ruchu, jak i stworzeniu ruchomych wzorców terapeutycznych.

W referacie Pana Prof. Deszczyńskiego przedstawiono ocenę biomechanicznych parametrów chodu u osób po zabiegu totalnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego przy pomocy systemu do kompleksowej analizy ruchu BTS SMART. Na podstawie przeprowadzonych badań zespół Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Szpitala Bródnowskiego sformułował wiele istotnych wniosków mających zasadnicze znaczenie w planowaniu pooperacyjnego leczenia usprawniającego i jeszcze lepszym zrozumieniu istoty tak powszechnego schorzenia i jego leczenia, jakim jest choroba zwyrodnieniowa bioder.
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie – Jeziornie wraz z siecią filii w Warszawie i Przychodnią we Wrocławiu jest nowoczesnym ośrodkiem rehabilitacyjno-ortopedycznym. W swojej ofercie posiada obszerną gamę metod leczenia schorzeń narządu ruchu zarówno operacyjnych, jak i zachowawczych. CKR prowadząc także działalność dydaktyczno-naukową z organizowaniem corocznych sympozjów dedykowanych zarówno kadrze medycznej, jak i zarządzającej placówkami służby zdrowia, wpisuje się w prężnie działający ośrodek leczniczo-szkoleniowy nie tylko na terenie Mazowsza, ale również Polski.

Organizowane Sympozja Naukowe są doskonałą okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń i omawiania nowatorskich metod terapii. Wydarzenia te cieszą się dużym zainteresowaniem kadry medycznej i mediów branżowych

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked