Numer 1/2014

Niebawem ukaże się opóźniony numer 1 z roku 2014. Poniżej przedstawiamy spis treści i pełne wersje artykułów.

PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE
Włodzisław Kuliński, Katarzyna Figiel, Joanna Łuczak
Zastosowanie krioterapii ogólnoustrojowej w reumatoidalnym zapaleniu stawów

Ewa Klimek-Piskorz, Karolina Szymura
Ocena skuteczności leczenia uzdrowiskowego u kobiet z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych

Marta Pacholczyk, Tomasz Ferenc, Jan Czernicki
Wpływ słonecznego promieniowania ultrafioletowego (UV) na organizm człowieka. Część I: Charakterystyka wybranych właściwości fizykochemicznych i biologicznych promieniowania UV

Vahid Moeini, Farid Moore, Nghargbu K’tso
Charakterystyka właściwości balneologicznych uzdrowisk Mahallat w centralnym Iranie

А.Ю. Кисилевская, Е.М. Никипелова
Kwalimetryczne рodejście do oceny jakości stosowania zabiegów medycznych z wykorzystaniem wód leczniczych Vinzenz Priessnitz, Sebastian Kneipp, Wilhelm Winternitz i ich wkład w rozwój

Michał Drobnik, Teresa Latour, Danuta Sziwa
Propozycje łącznego wykorzystania wybranych wód siarczkowych i wód mioceńskich do produkcji preparatów farmaceutycznych

Magdalena Dadel, Ewelina Trościanko-Wilk
Wybrane przykłady zastosowania radonoterapii w leczeniu schorzeń narządu ruchu w literaturze polskiej i zagranicznej (lata 1950-2013)

VARIA
Anna Straburzyńska-Lupa, Sylwia Dziedzic, Gerard Straburzyński
Vinzenz Priessnitz, Sebastian Kneipp, Wilhelm Winternitz i ich wkład w rozwoj wodolecznictwa w XIX i XX wieku

Sławomir Jandziś, Stanisław Zaborniak
Rys historyczny działalność lwowskich sanatoriów Kisielka i Maryówka przed rokiem 1914

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA
Informacja o kursie balneologicznym drugiego stopnia dla lekarzy specjalizujących się w balneologii i medycynie fizykalnej

 

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked