Numer 1/2016 – Wszystkie artykuły

Spis treści

Włodzisław Kuliński
Use of Hyperbaric Oxygen Therapy in Complex Regional Pain Syndrome Type I
Zastosowanie hiperbarycznej terapii tlenowej w wielomiejscowym zespole odruchowym typu I

Oleksandr A.Yaroshevskiy
Features of Pathobiomechanical Patterns in Patients with Myofascial Pain Syndrome of the Cervicobrachial Region
Cechy wzorców patobiomechanicznych u pacjentów z szyjno-ramiennym bólem mięśniowo-powięziowym

Agnieszka Łagowska-Batyra, Agata Stachura, Beata Matyjaszek-Matuszek
Effects of Health Resort Treatment on Arterial Pressure
Ocena wpływu leczenia uzdrowiskowego na zmianę parametrów ciśnienia tętniczego kuracjuszy

Robert Klimkiewicz, Anna Kubsik, Katarzyna Janczewska, Agnieszka Jankowska, Marta Woldańska-Okońska
An Evaluation of Analgesic Effects of Physical Therapy in Patients with Gonarthrosis
Ocena działania analgetycznego zabiegów fizjoterapeutycznych zastosowanych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych

Iwona Knypl, Łukasz Kikowski, Katarzyna Garczyńska, Katarzyna Krekora
Evaluating the Effects of Rehabilitation of Patients with Osteoarthritis of the Knee Treated with Local Cryotherapy and Kinesis
Ocena efektów rehabilitacji chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych z zastosowaniem krioterapii miejscowej i ćwiczeń

Tomasz Kandora, Kuba Ptaszkowski, Lucyna Słupska, Joanna Rajfur, Jakub Taradaj, Tomasz Halski, Joanna Rosińczuk, Robert Dymarek
Analiza wpływu kinezyterapii i terapii manualnej na kontrolę posturalną osób z zespołem bólowym kręgosłupa
Analysis of the Influence of Kinesiotherapy and Manual Therapy on Postural Control of People with Spinal Pain Syndrome

Gustaw Wójcik, Jolanta Piskorz, Krzysztof Pisz, Renata Skalska-Izdebska, Włodzimierz Bulikowski
Ewaluacja efektów przeciwbólowych z wykorzystaniem hydroterapii u pacjentów z chorobą Raynaud’a – doniesienia wstępne
Evaluation of Effects Painkillers with the Use of Hydrotherapy in Patients with Raynaud’s Disease – Preliminary Reports

Natallia Veryho, Irena Ponikowska, Teresa Latour
Humus Acids – Physico-Chemical Properties, the Mechanism of Action and Applications in Balneotherapy
Kwasy humusowe – właściwości fizyko-chemiczne, mechanizm działania i zastosowanie w balneoterapii

Marta Pietras, Piotr Pietras, Daniel Malczewski, Anna Józefiak-Wójtowicz, Katarzyna Nowicka, Jarosław Deszczyński
Zastosowanie różnych form treningu fizycznego u pacjentek z osteoporozą pomenopauzalną
The Use of Different Forms of Physical Training in Patients with Postmenopausal Osteoporosis

Małgorzata Sieklucka-Śliwa, Krzysztof Marczewski
Leczenie uzdrowiskowe w chorobach z zakresu hematologii. Cz. II
Balneotherapy in Haematological Disorders. Part II

H. Blain, P.L. Bernard, G. Canovas, N. Raffort, H. Desfour, L. Soriteau, M. Noguès, T. Camuzat, J. Mercier, A. Dupeyron, I. Quéré, C. Hérisson, J. Bousquet, U. Solimene
Combining Balneotherapy and Health Promotion to Promote Active and Healthy Ageing: The Balaruc-MACVIA-LR® Approach

„Rzeszowski Dzień Wody” – konferencja
Spotkanie Koła Terenowego PTBiMF w Krynicy-Zdroju

Cały numer archiwalny dostępny tutaj

Numery archiwalne zostały udostępnione jedynie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie oraz zmienianie części lub całości pliku bez zgody wydawcy zabronione.

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked