Numer 1/2017 – Wszystkie artykuły

Poniżej prezentujemy spis treści z numeru 1/2017 oraz pełne wydanie do pobrania w wersji elektronicznej.

Informujemy, iż wszystkie wydania elektroniczne Acta Balneologica są udostępniane w celach edukacyjnych. Wydania są wgrywane stopniowo, z wyłączeniem numerów aktualnych (z ostatniego roku). Rozpowszechnianie, zmienianie, dalsze wykorzystywanie, odsprzedaż itp. całości bądź części pliku bez zgody Wydawcy – zabronione. Spis treści 1/2017

Włodzisław Kuliński, Ewa Nalepa
Analysis of Physiotherapy Conducted at a SPA Hospital in Patients After Hip Arthroplasty
Analiza postępowania fizykalnego w szpitalu uzdrowiskowym u chorych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego

Olena V. Solyeykо, Tetyana V. Galych, Iryna A. Iliuk, Liubov I. Marynych
Evaluation of effectiveness of comprehensive rehabilitation of patients with complicated course of postinfarction cardiosclerosis
Ocena skuteczności kompleksowej rehabilitacji pacjentów z powikłanym przebiegiem pozawałowego uszkodzenia mięśnia sercowego

Oksana Melekhovets, Yevhen Smiianov, Lesia Rudenko, Dasha Zhaldak, Juriy Melekhovets, Evgeniy Kovalenko, Juriy Harust, Ekaterina Shvydunn
Efficiency of the Intravenous Laser Therapy in Metabolic Disorders Correction
Skuteczność laseroterapii dożylnej w leczeniu chorób metabolicznych

Anna Zborowska, Łukasz Kikowski, Marlena Zimna, Barbara Korzycka-Zaborowska
Effectiveness of Pulmonary Rehabilitation in Patients with Chronic Respiratory Diseases on the Example of Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Skuteczność rehabilitacji oddechowej u pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego na przykładzie Przewlekłej Obturacyjnej Chorobie Płuc

Agnieszka Dakowicz, Anna Kuryliszyn-Moskal, Magdalena Białowieżec, Monika Chorąży, Izabela Jabłonowska
Zastosowanie ketoprofenu w żelu w terapii zespołów bólowych narządu ruchu
Application of Ketoprofen Gel in the Treatment of Locomotor System Pain

Szymon Siwacki, Irena Ponikowska, Joanna Przybyszewska, Natalia Veryho
Ocena szacunkowa bilansu energetycznego u otyłych leczonych w warunkach uzdrowiskowych
Assessment of Estimated Energy Balance in Obese Patients Treated in SPA Conditions

Hanna Tomczak, Daria Raczkowska, Wioleta Tomczak, Małgorzata Bartoszewicz
Ocena działania przeciwbólowego magnetoledoterapii u chorych z zespołem bólowym kręgosłupa
Evaluation of Analgesic Efficacy of Magnetoledotherapy in Patients with Back Pain

Jakub Szewczyk, Katarzyna Polińska-Szewczyk
Specyfika postępowania rehabilitacyjnego u chorych leczonych na oddziale dializy pozaustrojowej w Uzdrowisku Wysowa Zdrój na przełomie dwóch ostatnich lat
Rehabilitation of Patients Treated at the Department of Extracorporeal Dialysis of the Wysowa Zdrój Spa in the Last Two Years

Jarosław Pasek, Agata Stanek, Dominik Sieroń, Aleksander Sieroń
Laserobaria-S w leczeniu owrzodzenia u pacjenta z zespołem stopy cukrzycowej – opis przypadku
Laserobaria-S in the Treatment of Ulcer in Patients with Diabetic Foot Syndrome – a Case Report 54

Davide Rossi, Teresa Latour, Dariusz Dobrzyński, Ireneusz Łukaczyński, Nicola Realdon
Thermal waters in Karpniki and Staniszów (Jelenia Góra Valley, the Sudetes, Poland). Part 2 – Balneotherapeutic assessment
Wody termalne w Karpnikach i Staniszowie (Kotlina Jeleniogórska, Sudety, Polska). Część 2 – Ocena balneoterapeutyczna

Małgorzata Paszkowska
Prawa pacjenta w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego
The Patient Rights in the Thermal Treatment Institution

Piotr Ledworuch, Aleksandra Grochal
Evolution of Treatments and Services in SPA Facilities in Polish Health Resorts in 2012-2016
Ewolucja zabiegów i usług w obiektach SPA oraz polskich uzdrowiskach w latach 2012-2016

Irena Ponikowska, Teresa Latour
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej w zakresie zmian w klasyfikacji wód leczniczych
Recommendations of Polish Association of Balneology and Physical Medicine on changes in the classification of healing waters

Z życia Towarzystwa

Cały numer archiwalny dostępny tutaj

Numery archiwalne zostały udostępnione jedynie w celach informacyjnych i edukacyjnych.
Rozpowszechnianie i/lub zmienianie części lub całości pliku bez zgody wydawcy zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked