Numer 2/2016 – Wszystkie artykuły

Spis treści

Agnieszka Nitera-Kowalik, Alina Smyda, Beata Majcher, Małgorzata Zięba
Zastosowanie treningu oporowego z biofeedbackiem u osób w wieku starszym leczonych w warunkach uzdrowiska z powodu dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego
The Use of Resistance Training With Biofeedback in Elderly Patients Treated at a SP A Resort Due to Lumbar Pain

Agnieszka Nitera-Kowalik, Eliza Olszewska, Damian Nowak, Marcin Obłąk
Ocena i trening równowagi u pacjentów po 60 roku życia przebywających na leczeniu uzdrowiskowym z powodu choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego
Balance Training and Assessment in Patients Over 60 Years of Age Treated at a SP A Resort Due to Hip Osteoarthritis

Agnieszka Nitera-Kowalik, Małgorzata Grzyb, Magdalena Jaworska, Anna Szczygłowska-Ambroży
Zastosowanie biofeedbacku w usprawnianiu funkcji motorycznej ręki u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w kompleksowej kuracji uzdrowiskowej
The Use of Biofeedback in the Rehabilitation of the Motor Function of the Hand in the Course of Comprehensive SP A Resort Treatment in Patients with Multiple Sclerosis

Agnieszka Nitera-Kowalik, Beata Majcher, Jadwiga Jaworska, Alicja Kabata
Wpływ kinezyterapii ogólnousprawniającej na poprawę sprawności funkcjonalnej osób po 60 roku życia w kompleksowym leczeniu uzdrowiskowym
The Effect of General Kinesiotherapy on Improving Functional Performance of Patients Over 60 Years of Age in Comprehensive SP A Resort Treatment

Agnieszka Nitera-Kowalik, Eliza Olszewska, Alina Smyda
Leczenie uzdrowiskowe sposobem przeciwdziałania negatywnym skutkom procesu starzenia
Spa Resort Treatment As a M ethod of Preventing Negative Consequences of Aging

Agnieszka Przedborska, Agnieszka Nitera-Kowalik, Małgorzata Misztal, Magdalena Pruszyńska, Ewelina Krzepkowska, Jan W. Raczkowski
Wpływ treningu funkcjonalnego na sprawność ręki reumatoidalnej u pacjentów leczonych w warunkach uzdrowiskowych
The Impact of Functional Training on the Efficiency of Rheumatoid Hand in Patients Treated Under the Conditions of the SP A

Wiesław Bujalski, Bernard Solecki, Maciej Żak, Artur Durda, Artur Łukomski
Zastosowanie wód siarczkowo-siarkowodorowych słonych w kompleksowej rehabilitacji pacjentów z chorobami narządu ruchu w 21 WSZUR w Busku-Zdroju
The Use of Saline Sulphurous Water in Comprehensive Rehabilitation of Patients with Musculoskeletal Disordersat the 21st Military Spa and Rehabilitation Hospital in Busko-Zdrój

Małgorzata Kilon, Joanna Kostka, Zygmunt Pawlik, Krystian Żołyński, Elżbieta Miller
Ocena czynników determinujących równowagę u pacjentów z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego zakwalifikowanych do zabiegu endoprotezoplastyki
Assessment of the Factors Determining Balance in Patients with Advanced hip Osteoarthritis Qualified for Hip Arthroplasty

Magdalena Pruszyńska, Joanna Kostka, Agnieszka Leszczyńska, Agnieszka Przedborska, Henryk Chmielewski, Jan W. Raczkowski
Terapia funkcjonalna pacjentów w wieku starszym
Functional Therapy in Elderly Patients

Streszczenia

Cały numer archiwalny dostępny tutaj

Numery archiwalne zostały udostępnione jedynie w celach informacyjnych i edukacyjnych.
Rozpowszechnianie i/lub zmienianie części lub całości pliku bez zgody wydawcy zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked