Numer 3/2016 – Wszystkie artykuły

Spis treści

Włodzisław Kuliński
Physical Therapy in Patients with Neoplastic Disease and Haematological Problems
Postępowanie fizykalne u osób z chorobą nowotworową i problemami hematologicznymi

Lidia Koktysz, Jan Marczyński, Witold Rongies
Evaluation of the Influence of Selected Physiotherapy Treatments on the Intensity of Pain in Selected Group of Patients
Ocena wpływu wybranych zabiegów fizykalnych na natężenie odczuwanego bólu w wybranej grupie pacjentów

Mariusz Wachowski, Ewa Fornalczyk-Wachowska, Włodzisław Kuliński
Selected Physical Therapy Methods in the Treatment of Lower Leg Ulceration
Zastosowanie wybranych metod fizykalnych w leczeniu owrzodzeń podudzi

Marlena Zimna, Łukasz Kikowski, Anna Zborowska, Barbara Korzycka-Zaborowska
Wpływ warunków ekstremalnych (krioterapii ogólnoustrojowej i sauny) na układ oddechowy człowieka – badania wstępne
The Influence of Extreme Conditions (Cryotherapy and Sauna) on Human Respiratory System – Preliminary Research

Agnieszka Łagowska-Batyra, Beata Matyjaszek-Matuszek, Agata Stachura
Effects of Health Resort Treatment on the Metabolic Syndrome
Wpływ leczenia uzdrowiskowego na zespół metaboliczny

Magdalena Weber-Rajek, Iwona Czerniachowska, Agnieszka Radzimińska, Katarzyna Strojek
Ocena skuteczności okładów borowinowych w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – badanie pilotażowe
Assessment of the Effectiveness Peat Packs in the Treatment of Low Back Pain – a Pilot Study

Alicja Śliwa, Bogusława Łysakowska-Będek, Ryszard Barej
Poprawa koordynacji i wyrównanie dysbalansów mięśni odpowiedzialnych za rotację kręgosłupa lędźwiowego
Improvement in Coordination and Imbalance Alignment of Muscle Responsible for the Rotation of the Lumbar Spine

Michał Drobnik, Teresa Latour
Propozycje wykorzystania mieszanin solanek siarczkowych i ekstraktu borowinowego do produkcji preparatów farmaceutycznych i kosmetycznych
The Proposal of use Mixtures of Sulphide Waters and Peat Extracts in Production of Pharmaceutical Preparations and Cosmetics

Piotr Turmiński, Tomasz Zawiślak, Krzysztof Sokołowski, Justyna Machel, Robert Latosiewicz
Wpływ prądu stałego na zmianę temperatury w otoczeniu eksperymentalnego modelu ortopedycznych implantów tytanowych
Effect of Direct Current on Temperature in Areas of Experimental Model of Titanium Orthopedic Implants

Robert Dymarek, Joanna Rosińczuk, Kuba Ptaszkowski, Lucyna Słupska, Joanna Rajfur, Jakub Taradaj, Tomasz Halski
Zastosowanie przegrzania w kabinie IR w chorobach przewlekłych – przegląd aktualnych dowodów naukowych
The Usefulness of IR Sauna Overheating in Chronic Diseases – Review of the Current Scientific Evidence

Dariusz Dobrzyński, Teresa Latour, Davide Rossi, Ireneusz Łukaczyński, Nicola Realdon
Thermal Waters in Karpniki and Staniszów (Jelenia Góra Valley, the Sudetes, Poland). Part 1 – Geochemical Characteristics
Wody termalne w Karpnikach i Staniszowie (Kotlina Jeleniogórska, Sudety, Polska). Część 1 – Charakterystyka geochemiczna

Rehabilitacja pulmonologiczna w Uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka”
Wspomnienie o Marii Baranowskiej

Z życia Towarzystwa

Cały numer archiwalny dostępny tutaj

Numery archiwalne zostały udostępnione jedynie w celach informacyjnych i edukacyjnych.
Rozpowszechnianie i/lub zmienianie części lub całości pliku bez zgody wydawcy zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked