Numer 4/2015 – Wszystkie artykuły

Spis treści

Nataliya V. Dragomiretskaya, Iruna B. Zabolotnaya, Ivan I.
Migovich The therapeutic efficacy of natural medicinal resources in the treatment of patients with non-alcoholic fatty liver disease
Skuteczność terapeutyczna naturalnych środków leczniczych w leczeniu pacjentów z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby

Włodzisław Kuliński
Standards of physical therapy in hiv/aid s patients
Standardy w postępowaniu fizykalnym u chorych w przebiegu zakażenia HIV/AIDS

Hanna Zielińska-Bliźniewska, Milena Paprocka, Joanna Urbaniak, Łukasz Kikowski, Jurek Olszewski
Zastosowanie tlenu hiperbarycznego w leczeniu nagłej głuchoty idiopatycznej
The use of hyperbaric oxygen in the treatment of sudden sensorineural hearing loss

J. Wiesław Kochański, Dagmara Stąporek, Maciej Kochański
TENS klasyczny i TENS uderzeniowy stosowany w krótkotrwałej terapii w ocenie pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
Conventional tens and burst tens used in short-term therapy in evaluation of patients with lambosacral spine pain

Jolanta Piskorz,Gustaw Wójcik, Krzysztof Pisz, Dorota Nalepa, Renata Skalska-Izdebska,Włodzimierz Bulikowski
Hydroterapia jako metoda wspomagająca leczenie bólu neuropatycznego w przebiegu cukrzycy – doniesienia wstępne
Hydrotherapy as a treatment method of supporting of neuropathic pain in diabetes – preliminary reports

Aleksandra Burkowska-But, Natalia Jarząb, Maciej Walczak
Tworzenie biofilmu przez patogeny układu oddechowego w obecności solanek tężniowych
Biofilm formation by pathogens of the respiratory tract in the brines used in graduation towers

Irena Ponikowska, Przemysław Adamczyk
Znaczenie fizjologicznych funkcji skóry w balneoterapii i fizykoterapii
The significance of physiological functions of the skin in balneotherapy and physiotherapy

Małgorzata Sieklucka-Śliwa, Krzysztof Marczewski
Leczenie uzdrowiskowe w chorobach z zakresu hematologii. Cz. I
Balneotherapy in haematological disorders. Part I

Karolina Borcz, Jakub Stolarski, Daniel Malczewski, Katarzyna Nowicka, Jan Kochanowski
Możliwości terapeutyczne u pacjentów z chorobą Parkinsona, u których występuje objaw zamarzania (ang. freezing)
Therapeutic possibilities for patients with parkinson’s disease who have freezing of gait symptom

Zbigniew Teter, Arkadiusz Kosowski, Konrad Kifert
Finansowanie lecznictwa uzdrowiskowego w 2015 roku
Financing of the health resort treatment in 2015

Renata Bednarz-Grzybek
Michał Zieleniewski jako popularyzator polskich zdrojów na łamach czasopisma „Krynica”(1873-177)
Michał Zieleniewski as a popularizer of polish spas in the magazine „Krynica/ the fount”(1873-1877)

Streszczenia wystąpień wygłoszonych podczas Warsztatów Otolaryngologicznych odbywających się w Kopalni Soli „Wieliczka”

Warsztaty Otolaryngologiczne
Laudacja na cześć Profesora Włodzisława Kulińskiego
Laudacja na cześć Profesora Aleksandra Romualda Sieronia
23 Międzynarodowe Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego – Łódź
Targi, Konferencje, Warsztaty
Egzamin specjalizacyjny
Informacje o kursie doskonalącym

Cały numer archiwalny dostępny tutaj

Numery archiwalne zostały udostępnione jedynie w celach informacyjnych i edukacyjnych.
Rozpowszechnianie i/lub zmienianie części lub całości pliku bez zgody wydawcy zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked