Numer 4/2016 – Wszystkie artykuły

Spis treści

Włodzisław Kuliński, Józef Mróz
Optimisation of Physical Therapy in Complex Regional Pain Syndrome Type I
Optymalizacja postępowania fizykalnego w wielomiejscowym zespole odruchowym typu I

Joanna Łuczak, Joanna Michalik, Małgorzata Sztyk, Aleksandra Szabert, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka
Wpływ czasu przebywania w przedsionku komory kriogenicznej na subiektywną ocenę zabiegu
The Effect of Duration of Stay in the Vestibule of the Cryogenic Chamber on the Subjective Treatment Evaluation

Agnieszka Maruszewska, Tomasz Saran, Anna Tochman-Gawda, Justyna Jaworska, Piotr Paprzycki, Piotr Dziemidok
Zastosowanie skojarzonej terapii TENS i kwasu α-liponowego w leczeniu polineuropatii cukrzycowej kończyn dolnych
The Use of Combination Therapy TENS and Alpha-Lipoic Acid in Treatment of Diabetic Polyneuropathy of the Lower Limbs

Magdalena Barocha, Patrycja Daniszewska, Łukasz Kikowski
Wpływ zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej na dolegliwości bólowe i ruchomość kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w przebiegu choroby zwyrodnieniowej
Effect of Whole – Body Cryotherapy Treatment in Pain and Mobility of the Lumbo-Sacral Spine in Degenerative Disease

Agnieszka Radzimińska, Magdalena Weber-Rajek, Danuta Droszyńska, Agnieszka Kapsa, Katarzyna Strojek
Ocena skuteczności różnych form terapii fizykalnej w leczeniu objawów gonartrozy
Evaluating the Effectiveness of Different Forms of Physical Therapy in the Treatment the Symptoms of Knee Osteoarthritis

Michał Drobnik, Teresa Latour
Badania zawartości i właściwości spektrometrycznych garbników roślinnych w borowinach różnego typu
Content and Spectrometric Properties of Vegetal Tannins Kinds of Peat

Karolina Krzysztoń, Jakub Stolarski, Jan Kochanowski
Facilitation of the Dynamic Balance Reactions as Part of Treatment of Balance Disorders in Parkinson’s Disease
Torowanie dynamicznych reakcji równoważnych jako element leczenia zaburzeń równowagi w chorobie Parkinsona

Arkadiusz Kosowski, Zbigniew Teter, Konrad Kifert
Lekarze specjaliści w lecznictwie uzdrowiskowym
Medical Specialists in Health Resort Treatments

Lucyna Rajchel
Surowce balneologiczne prowincji karpackiej
Balneological Resources of the Carpathian Province

Paulina Dembska-Sięka
Mineralne wody lecznicze Wysowej-Zdroju
Therapeutic Waters in Wysowa Spa

Barbara Sewastianik, Marek Sewastianik
Supraśl – Uzdrowisko za mało znane
Supraśl – Little Known Thermal Station

In memoriam – Professor Grigory Moiseewicz Speizer

Z życia Towarzystwa

Cały numer archiwalny dostępny tutaj

Numery archiwalne zostały udostępnione jedynie w celach informacyjnych i edukacyjnych.
Rozpowszechnianie i/lub zmienianie części lub całości pliku bez zgody wydawcy zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked