Ocena skuteczności przeciwbólowej fonoforezy w leczeniu entezopatii

Katarzyna Ciechanowska-Mendyk, Magdalena Weber-Rajek, Agnieszka Skopowska, Justyna Szymańska, Małgorzata Łukowicz

STRESZCZENIE
Wstęp: Pojęcie entezopatii pochodzi z greckiego enthesis (przyczep). Termin entezopatia oznacza uszkodzenie przyczepu powstałe głównie w wyniku wielokrotnego urazu – napinania mięśnia lub więzadła. Późnymi następstwami tych procesów mogą być wyrośla kostne w przyczepie – entezofity. Przykładem entezopatii jest zespół bolesności bocznego przedziału stawu łokciowego zwany „łokciem tenisisty”. Głównym objawem omawianego schorzenia jest dokuczliwy ból okolicy stawu łokciowego odczuwany np. podczas uścisku dłoni przy powitaniu, przy ruchu zgięcia dłoniowego w stawie promieniowo-nadgarstkowym z jednoczesnym zaciśnięciem dłoni w pięść, podczas ruchu odwracania dłoni z oporem lub w badaniu palpacyjnym w rejonie nadkłykcia bocznego kości ramiennej. W chorobie tej patologią objęte są najczęściej przyczepy ścięgien mięśni prostowników w okolicy nadkłykcia bocznego kości promieniowej, zwłaszcza mięśnia prostownika nadgarstka promieniowego krótkiego. Podobne objawy mogą dotyczyć przedziału przyśrodkowego stawu łokciowego lub okolicy nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej – łokieć zawodnika wykonującego rzuty. Innym przykładem entezopatii jest zapalenie rozcięgna podeszwowego. Potoczna nazwa tego schorzenia to „ostroga piętowa” – ze względu na często spotykane przy tego typu dolegliwościach na zdjęciach rentgenowskich wyrośla kostne w okolicy pięty. Rozcięgno podeszwowe pełni ważną rolę dla stabilizacji stopy w czasie chodu. Przy zwiększonej pronacji stopy (podczas fazy obciążenia i odbicia) ulega przeciążeniu, które może spowodować entezopatię a zarazem stan zapalny w obrębie przyczepu piętowego. Główne objawy ostrogi piętowej to: kłujący ból w okolicy pięty, pojawiający się podczas stania, ale także przy samym dotyku pięty, zlokalizowany w środku pięty i rozchodzący się w kierunku podeszwy, może wystąpić zaczerwienienie pięty i obrzęk, sztywność stopy występująca rano, zaraz po wstaniu z łóżka.
Cel: Celem pracy była ocena skuteczności przeciwbólowej fonoforezy w leczeniu entezopatii.
Materiał i metody: Badaniami objęto 21 osób (średnia wieku 53,5±8,5 lat), u których zdiagnozowano zespół „łokcia tenisisty” oraz 33 osoby (średnia wieku 54,7±6,7 lat), u których zdiagnozowano „ostrogę piętową”. U wszystkich pacjentów wykonano: ocenę dolegliwości bólowych na podstawie kwestionariusza Leitinena i wizualno-analogowej skali VAS oraz ocenę dolegliwości bólowych w trakcie palpacji. Do zabiegu fonoforezy zastosowano falę ultradźwiękową o następujących parametrach: praca impulsowa o współczynniku wypełnienia 1:2, natężenie od 0,5 W/cm2 do 1 W/cm2, częstotliwość 3 MHz, głowica o powierzchni 1 cm2, czas terapii 3 minuty. Zabieg wykonywano techniką dynamiczną. Do terapii wykorzystano środek sprzęgający w postaci żelu o działaniu przeciwzapalnym – niesterydowy lek przeciwzapalny ketoprofen.
Wyniki: Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że fonoforeza jest skuteczną metodą przeciwbólową w leczeniu objawów entezopatii. Wykazano istotne statystycznie zmniejszenie natężenia i częstotliwości występowania dolegliwości bólowych, a także zmniejszenie ilości stosowanych leków przeciwbólowych.

Słowa kluczowe: entezopatia, łokieć tenisisty, ostroga piętowa, fonoforeza

Streszczenie z numeru 1/2013.

No Comments

Comments Closed