Ocena skuteczności wybranych form fizjoterapii skojarzonych z nową metodą – terapią wibroakustyczną

Anna Kozak, Piotr Majcher, Krzysztof Sokołowski

STRESZCZENIE
Wstęp: Ze względu na różnorodność objawów klinicznych, leczenie zachowawcze dyskopatii uważane jest za bardzo trudne. Wymaga współpracy wielu specjalistów oraz łączenia różnorodnych form terapii. Terapia wibroakustyczna jest nową metodą, wykorzystywaną w leczeniu dyskopatii. Do leczniczego działania terapii wibroakustycznej należy m.in: pobudzenie systemu immunologicznego, wzrost cyrkulacji krwi i limfy oraz zmniejszenie istniejących obrzęków.
Cel: Celem pracy była ocena skuteczności wybranych tradycyjnych metod fizjoterapii: przezskórnej elektrostymulacji nerwów TENS i kinezyterapii, skojarzonych z nową metodą – terapią wibroakustyczną, u osób z rozpoznaną dyskopatią lędźwiowo-krzyżową.
Materiał i metody: Do badań zakwalifikowano 60 osób w wieku od 26 do 60 lat. Pacjenci zostali podzieleni na 2 grupy. W grupie pierwszej zastosowano tradycyjne formy fizjoterapii: prądy TENS i kinezyterapię. W grupie drugiej prądy TENS i kinezyterapię połączono z nową metodą – terapią wibroakustyczną. Łącznie, każdy chory przyjął 10 zabiegów. Pierwszego i ostatniego dnia serii zabiegowej pacjenci zostali poddani ocenie fizjoterapeutycznej. W zakresie diagnostyki fizjoterapeutycznej wykorzystano: skalę wzrokowo-analogową (VAS), kwestionariusz Oswestry (ODI) i pomiar ruchomości w obrębie lędźwiowego i piersiowo-lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Wyniki poddano analizie statystycznej.
Wyniki: W obu grupach stwierdzono istotną statystycznie różnicę w poziomie odczuwanego bólu, ocenie niepełnosprawności i zakresie ruchomości, przed i po wykonaniu serii zabiegów. Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy pomiędzy grupami w zakresie badanych parametrów.
Wnioski: Kompleksowa fizjoterapia przyczynia się do zmniejszenia poziomu bólu, poprawy oceny funkcjonowania w życiu codziennym i zwiększenia zakresu ruchomości kręgosłupa. Zarówno klasyczne, jak i nowe metody fizjoterapii powinny stanowić stały element leczenia osób ze zdiagnozowaną dyskopatią.

Słowa kluczowe: dyskopatia, terapia wibroakustyczna, kinezyterapia, prądy TENS

Streszczenie z numeru 1/2013

No Comments

Comments Closed