Poznań, 2 czerwca: Dzień Fizjoterapii

Katedra Reumatologii i Rehabilitacji  oraz Pracownia Praktycznej Nauki Fizjoterapii

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zapraszają do udziału w III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Wielkopolski Dzień Fizjoterapii, która odbędzie się 2 czerwca 2017 roku w Poznaniu.

Tegoroczna Konferencja poświęcona będzie współczesnym trendom fizjoterapii w ortopedii, neurologii i pediatrii, a wybitni specjaliści z Polski oraz z zagranicy w dziedzinie medycyny, fizjoterapii, osteopatii i psychologii podzielą się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem
w pracy z pacjentami.

Wśród prelegentów będą między innymi: Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski, Prof. dr hab. Tomasz Kotwicki, Prof. dr hab. Jakub Taradaj, Dr hab. n. med. Maciej Krawczyk, Dr hab. Małgorzata Domagalska-Szopa, Dr hab. Anna Lubkowska i wielu innych.

Poza częścią konferencyjną, uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wzięcia udziału w jednym z bardzo interesujących warsztatów;

  • Diagnostyka pedobarograficzna w procesie planowania oraz oceny skuteczności terapii.
  • Trening funkcjonalny- podejście do usprawniania przez ruch.
  • Wspomagające postępowanie osteopatyczne u dzieci z problemami ze strony układu trzewnego i odpornościowego.
  • Osteopatia wisceralna w kontekście regulacji układu autonomicznego.
  • Podstawy diagnostyki i fizjoterapii zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego.
  • Ocena funkcjonalna kończyny górnej oraz podstawowe elementy terapii.

Zapraszamy wszystkich chętnych, do uczestnictwa czynnego i biernego w Konferencji.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.dzienfizjoterapii.pl.

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked