Acta Balneologica
kwartalnik

Zasady prenumeraty
Zamówienia na prenumeratę przyjmuje Wydawnictwo Aluna w formie pisemnej:

Prosimy o dokonywanie wpłat na numer rachunku Wydawnictwa:
Credit Agricole Bank Polska S. A.: 82 1940 1076 3010 7407 0000 0000

Cena prenumeraty czterech kolejnych numerów (na terenie Polski):

100 zł/rok (w tym 5% vat).

Dla członków PTBiMF obowiązuje cena obniżona: 50 zł/rok (w tym 5% vat).

Cena prenumeraty zagranicznej – 60 euro.

Cena pojedynczego numeru – 25 zł (w tym 5% vat) + koszt przesyłki.

Przed dokonaniem wpłaty konieczne jest złożenie zamówienia.

Zgodnie z zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. 
w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy 
dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326 z późn. zm.) - za indywidualną prenumeratę 
fachowego czasopisma medycznego potwierdzoną przez wydawcę (lub dowód opłacenia 
prenumeraty) otrzymają Państwo 5 punktów edukacyjnych.