Spis treści 1/2015

ORYGINAL AND CLINICAL ARTICLES/PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE

Przemysław Łukawski , Włodzisław Kuliński
The Use of Tens in Labour Pain
Zastosowanie TENS w leczeniu bólu porodowego

Marlena Zimna, Łukasz Kikowski, Anna Zborowska, Barbara Korzycka-Zaborowska
The Influence of Systemic Cryotherapy on Human Respiratory System – Preliminary Research
Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na układ oddechowy człowieka – badania wstępne

Gustaw Wójcik, Jolanta Piskorz, Włodzimierz Bulikowski, Dorota Kozak-Putowska
Zastosowanie wody mineralnej „Nałęczowianka” do okładów w ostrych zespołach rumieniowych skóry (w wybranych zespołach chorobowych)
Application of Mineral Water „Nałęczowianka” Compresses in Acute Performers Erythematous Skin (in Selected Syndromes)

Вериго Н.С., Улащик В.С.
Действие минеральной воды с различной концентрацией гуминовых кислот при экспериментальном гепатите
The Action of Mineral Water with Different Concentrations of Humic Acid in Hepatitis
Experimental

I.S. Lemko, O.I. Lemko, M.O. Haysak
HALOAEROSOLTHERAPY – METHOD OF TREATMENT OR SPA-PROCEDURE ?
Terapia aerozolem solnym – metoda leczenia czy zabieg uzdrowiskowy?

Anna Rybeczka-Gacek, Jerzy Piwkowski, Bożena Muszyńska
Obiektywna i subiektywna ocena wpływu leczenia uzdrowiskowego na jakość życia pacjentów w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby typu C
Evaluation of Objective and Subjective Impact on the Course of SPA Treatment for Hepatitis C

Grzegorz Mańko, Anna Rasmus, Małgorzata Łukowicz
Wpływ treningu sensomotorycznego na jakość życia pacjentów z przewlekłym zespołem bólowym odcinka lędźwiowego kręgosłupa
The Influence of Senso-motor Training on Quality of Life of Patients with Chronic Low Back Pain

Teresa Latour, Michał Drobnik, Marcin Siepak , Danuta Sziwa
Natural Humic Water as a Potential Source of the Biomicroelements Useful in Medicine and Prevension Health
Naturalne wody humusowe jako potencjalne źródło biopierwiastków przydatnych w lecznictwie i profilaktyce zdrowotnej

Magdalena Kostrzon, Krzysztof Czarnobilski, Artur Badyda
Climate Characteristics of Salt Chambers Used for Therapeutic Purposes in the ‘Wieliczka’ Salt Mine
Właściwości klimatyczne w komorach solnych Kopalni Soli „Wieliczka” wykorzystywanych do celów leczniczych

VARIA
Karolina Gębarowska, Małgorzata Walczak, Czesław Jeśman
Porównanie wybranych aspektów leczenia uzdrowiskowego w Busko-Zdrój i Ciechocinku do przełomu XIX/XX wieku
Comparison of the Selected Aspects of Treatment in the Health- resorts Busko Zdrój and Ciechocinek Until the Turn of the 19th and 20th Centuries

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked