Spis treści 2/2015

ORIGINAL AND CLINICAL ARTICLES/PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE

Michaela Pakszys, Włodzisław Kuliński
Neuropsychotechnological Methods in SPA Treatment
Metody neuropsychotechnologiczne w lecznictwie uzdrowiskowym

Magdalena Kurek, Marcin Straburzyński-Lupa, Anna Straburzyńska-Lupa
The Role of Physiotherapy in Carpal Tunnel Syndrome
Rola fizjoterapii w zespole kanału nadgarstka

Joanna Kostka, Emilia Łabowicz, Łukasz Kikowski
Comparison of the Therapeutic Efficacy of Local and Whole-body Cryotherapy in Patients with Low Back Pain
Porównanie skuteczności działania terapeutycznego krioterapii miejscowej i ogólnoustrojowej w grupie pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowego-krzyżowego

Agnieszka Jakubowska, Malwina Pawlik, Agnieszka Młudzik, Czesław Jeśman
The Efficiency of Balneological Treatments in Patients with Osteoarthritis of the Peripheral Joints and Spine
Efektywność zabiegów balneologicznych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów obwodowych i kręgosłupa

Piotr Kalmus, Lilla Szynkowska
Obserwacje reakcji adaptacyjnych w przebiegu leczenia uzdrowiskowego u pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi
Observations of the Adaptive Reactions in Patients with Inflammatory Rheumatic Diseases During Healthh Resort Therapy

Agnieszka Maruszewska, Tomasz Saran
Zastosowanie suchej kąpieli kwasowęglowej w leczeniu polineuropatii cukrzycowej
kończyn dolnych
The use of Dry Carbonic Acid Bath for the Treatment of Diabetic Neuropathy of Lower Limbs

Błażej Cieślik, Bożena Ostrowska, Katarzyna Gruszecka
Związek między stabilnością postawy a występowaniem upadków u chorych na osteoporozę
The Relationship Between Postural Stability and the Occurrence of Falls in Patients with Osteoporosis

Aleksandra Katan, Zofia Ignasiak, Antonina Kaczorowska
Ocena zakresu ruchomości wybranych stawów u kobiet w wyniku leczenia sanatoryjnego
The Evaluation of the Scope of Mobility of Chosen Joints of Women Treated in Health Resort

Przemysław Minta, Monika Sobolak, Aleksandra Sędziak
Uwarunkowania prognostyczne powrotu do pracy po przebytej rehabilitacji uzdrowiskowej osób z bólami krzyża
Prognostic Determinants of Return to Work of People with Low Back Pain After Previous Rehabilitation SPA

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW ARTICLES

Iwona Stadnicka, Wanda Suchecka, Antoni Stadnicki
Znaczenie układu krzepnięcia i fibrynolizy w balneoterapii i terapii fizykalnej.
Significance of Coagulation and Fibrinolysis in Balneotherapy and Physical Therapy

Jarosław Pasek, Agata Stanek, Kamila Gębala, Aleksander Sieroń
Nowe możliwości balneologii i medycyny fizykalnej u chorych z objawem Raynauda
New Possibilities of Balneology and Physical Medicine in Patients with Raynaud’s Symptom

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked