Spis treści 3/2015

ORIGINAL AND CLINICAL ARTICLES/PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE

Olga Surdu, Traian Virgiliu Surdu, Monica Surdu
Balneotherapy for Patients with Fibromyalgia, the Evidence

David Ferson
A Brief Review of Anatomical and Physiological Functions of the Respiratory Tract in Spa Medicine

Antonella Fioravanti, Antonella Simpatico, Nicola Antonio Pascarelli, Chiara Giannitti
Osteoarthritis, Adipokines and Balneotherapy

Constantin Munteanu, Diana Munteanu
Cell Biology Techniques in Balneology

G. Gurnari
Technology and Management Protocols for the Best Quality in Balneology
Technologia i protokoły postępowania w celu uzyskania najlepszej jakości w balenologii

Włodzisław Kuliński, Józef Mróz
Complex Rregional Pain Syndrome – Important Clinical Problem in Physical Medicine
Zespół algodystroficzny – trudny problem kliniczny w medycynie fizykalnej

Masarovičová A, Lidaj J, Zimanová T, Markech M, Lidajová T, +Šmirala J
Piercing

XXV (XXIX) ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ
XXV (XXIX) CONGRESS OF THE POLISH ASSOCIATION OF BALNEOLOGY AND PHYSICAL MEDICINE
Polańczyk (Poland) 10-13.09.2015 r.
SYRESZCZENIA REFERATÓW/SUMMARY OF PAPERS

No Comments

Comments Closed