Spis treści 4/2015

ORIGINAL AND CLINICAL ARTICLES/PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE

Dragomiretskaya NV, Zabolotnaya IB, Migovich II
The Therapeutic Efficacy of Natural Medicinal Resources in the Treatment of Patients with Non-alcoholic Fatty Liver Disease
Skuteczność terapeutyczna naturalnych środków leczniczych w leczeniu pacjentów z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby

Włodzisław Kuliński
Standards of Physical Therapy in HIV/AIDS Patients
Standardy w postępowaniu fizykalnym u chorych w przebiegu zakażenia HIV/AIDS

Hanna Zielińska-Bliźniewska, Milena Paprocka, Joanna Urbaniak, Łukasz Kikowski, Jurek Olszewski
Zastosowanie tlenu hiperbarycznego w leczeniu nagłej głuchoty idiopatycznej
The Use of Hyperbaric Oxygen in the Treatment of Sudden Sensorineural Hearing Loss

J. Wiesław Kochański, Dagmara Stąporek, Maciej Kochański
TENS klasyczny i TENS uderzeniowy stosowany w krótkotrwałej terapii w ocenie pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
Conventional TENS and Burst TENS Used in Short-Term Therapy in Evaluation of Patients with Lambosacral Spine PainJolanta Piskorz, Gustaw

Wójcik, Krzysztof Pisz, Dorota Nalepa, Renata Skalska-Izdebsaka, Włodzimierz Bulikowski
Hydroterapia jako metoda wspomagająca leczenie bólu neuropatycznego w przebiegu cukrzycy – doniesienia wstępne
Hydrotherapy as a Treatment Method of Supporting of Neuropathic Pain in Diabetes – Preliminary Reports

Aleksandra Burkowska-But, Natalia Jarząb, Maciej Walczak
Tworzenie biofilmu przez patogeny układu oddechowego w obecności solanek tężniowych
Biofilm Formation by Pathogens of the Respiratory Tract in the Brines Used in Graduation Towers

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW ARTICLES

Irena Ponikowska, Przemysław Adamczyk
Znaczenie fizjologicznych funkcji skóry w balneoterapii i fizykoterapii
The Significance of Physiological Functions of the Skin in Balneotherapy and Physiotherapy

Małgorzata Sieklucka-Śliwa, Krzysztof Marczewski
Leczenie uzdrowiskowe w chorobach z zakresu hematologii. Cz. I
Balneotherapy in Haematological Disorders. Part I

Karolina Borcz, Jakub Stolarski, Daniel Malczewski, Katarzyna Nowicka, Jan Kochanowski
Możliwości terapeutyczne u pacjentów z chorobą Parkinsona, u których występuje objaw zamarzania (ang. freezing)
Therapeutic Possibilities for Patients with Parkinson’s Disease who Have Freezing of Gait Symptom

VARIA

ZbigniewTeter, Arkadiusz Kosowski, Konrad Kifert
Finansowanie lecznictwa uzdrowiskowego w 2015 roku
Financing of the Health Resort Treatment in 2015

Renata Bednarz-Grzybek
Michał Zieleniewski jako popularyzator polskich zdrojów na łamach czasopisma „Krynica”(1873-1877)
Michał Zieleniewski as a Popularizer of Polish Spas in the Magazine ”Krynica/ the Fount”(1873-1877)

No Comments

Comments Closed