State of physical activity of patients treated in health resort conditions

[Stan aktywności fizycznej pacjentów leczonych w warunkach uzdrowiskowych]

Jacek Chojnowski, Michał Tołodziecki, Przemysław Adamczyk, Marzena Trawińska, Irena Ponikowska

STRESZCZENIE
Wstęp: Ogólnie wiadomo, że aktywność fizyczna obok żywienia stanowi najistotniejszy czynnik wpływający na ryzyko rozwoju otyłości. Ocena wielkości aktywności fizycznej napotyka jednak na problemy wynikające z rozbieżności pomiędzy deklarowaną przez pacjenta a rzeczywistą aktywnością  fizyczną.
Cel: Celem pracy była ocena aktywności fizycznej pacjentów skierowanych do Uzdrowiskowego Szpitala Klinicznego oraz stwierdzenie czy istnieje zależność aktywności fizycznej od otyłości.
Materiał i metody: Badania przeprowadzono na grupie 500 pacjentów. Wśród chorych wyodrębniono kilka grup osób o różnym stopniu otyłości. Oceny aktywności fizycznej dokonywano na podstawie samodzielnego wypełnienia przez pacjentów Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ) w wersji 7-dniowej. Pacjenci wypełniając kwestionariusz odpowiadali na pytania o liczbę dni w tygodniu, w których uprawiali: intensywną i umiarkowaną aktywność fizyczną, ile dni w tygodniu chodzili oraz ile godzin dziennie poświęcali na te czynności.
Odpowiadali również na pytania dotyczące ilości godzin spędzonych dziennie przed telewizorem i komputerem w pozycji siedzącej.
Wyniki: Liczba godzin spędzonych w pozycji siedzącej różniła się istotnie statystycznie w wyodrębnionych podgrupach według BMI. Zaobserwowano również, że wraz ze wzrostem wskaźnika masy ciała zmniejszało się średnie dzienne zużycie energii. Ta zależność również okazała się statystycznie nieistotna.
Wnioski: U wszystkich badanych grup pacjentów otyłych i szczupłych stwierdzono małą aktywność fizyczną. Pacjenci z otyłością cechują się ogólnie małą aktywnością fizyczną w stosunku do szczupłych.

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, otyłość, IPAQ, leczenie uzdrowiskowe

Streszczenie z numeru 1/2013. Artykuł w języku angielskim.

No Comments

Comments Closed