Subterraneoterapia jako swoista metoda klimatoterapii

Anna Karolina Kalinowska, Anna Mirska, Elżbieta Dmitruk

STRESZCZENIE
Subterraneoterapia jest to terapia z wykorzystaniem mikroklimatu podziemnego, który poprzez swoje charakterystyczne cechy i właściwości stanowi alternatywną i skuteczną metodę leczenia głównie chorób układu oddechowego oraz chorób alergicznych. Wykorzystywana jest przez kilkanaście ośrodków na świecie oraz dwa w Polsce (Wieliczka i Bochnia). Kopalnia soli w Wieliczce ściśle i nieodzownie związana jest z narodzinami oraz rozwojem subterraneoterapii. Dzięki pracom i działalności prof. Skulimowskiego stała się zarówno ośrodkiem leczniczym, jak i naukowym. Obecnie program leczniczy pacjentów realizowany jest na III poziomie kopalni, na głębokości 135 m, w komorze Jeziora Wessel. Celem artykułu jest przytoczenie przykładów badań dotyczących pozytywnych efektów leczenia wybranych schorzeń układu oddechowego i chorób alergicznych w mikroklimacie wielickich kopalń, ale także wpływu środowiska podziemnego na układ hormonalny, profil lipidowy oraz wybrane parametry fizjologiczne. Badania z lat 1979-2011 wskazują na nadal aktualne zainteresowanie mikroklimatem podziemnych kopalń w Wieliczce w odniesieniu nie tylko do leczenia chorób układu oddechowego, ale także w poszukiwaniu nowych zastosowań w lecznictwie.

Słowa kluczowe: subterraneoterapia, kopalnia soli w Wieliczce, profil leczenia

Streszczenie z numeru 1/2013.

No Comments

Comments Closed