Sztutowo, 10-12 września: OZON I INNE GAZY MEDYCZNE W BIOLOGII I TERAPII

VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-PRAKTYCZNA
EUROPEJSKO-AZJATYCKIEGO ZWIĄZKU OZONOTERAPEUTÓW
I PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

OZON I INNE GAZY MEDYCZNE W BIOLOGII I TERAPII
10-11-12 września 2019, Sztutowo

Szczegóły dotyczące konferencji:

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked