online Posts

Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa online!

Z przyjemnością informujemy, że drugie wydanie publikacji „Nowoczesna Medycyna Uzdrowiskowa” pod red. prof. Ireny Ponikowskiej jest dostępne on-line!

Bibliografia dostępna online!

Z radością zawiadamiamy, iż Bibliografia. Balneologia i medycyna fizykalna jest już dostępna online – w całości. Wierzymy, że spotka się z Państwa aprobatą, a wersja elektroniczna ułatwi przeszukiwanie rekordów. Owocnej pracy i poszukiwań uwieńczonych sukcesem życzy Wydawca.

>>> przejdź na stronę Bibliografii…

Artykuły z numeru 4/2014

PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE

Włodzisław Kuliński
Medycyna fizykalna w profilaktyce osteoporozy

Agnieszka Łagowska-Batyra, Agata Stachura
Ocena zachowania się ciśnienia tętniczego i masy ciała podczas leczenia uzdrowiskowego w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie

Sylwia Chwieśko-Minarowska, Anna Kuryliszyn-Moskal, Marzena Pijanowska, Monika Jabłońska
Porównanie wpływu biostymulacji laserowej i pola magnetycznego niskiej częstotliwości na funkcję rąk u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Patryk Jendrysik, Aleksandra Kochańska-Dziurowicz
Ocena jodurii u osób korzystających z seansów w grocie solnej

Eliza Rudzinska, Kinga Wegrzynowska-Teodorczyk, Jolanta Maj, Bartosz Krakowiak, Karolina Więckowska, Ewa Anita Jankowska, Marek Woźniewski
Ocena bezpieczeństwa treningu oporowego izokinetycznego u chorych z niewydolnością serca

Tomasz Saran, Krzysztof Metera, Agnieszka Maruszewska, Beata Kasprzyk-Kościk
Badanie przydatności ćwiczeń profilaktycznych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w zapobieganiu utracie mineralnej masy kostnej u kobiet w okresie pomenopauzalnym

Agnieszka Przedborska, Małgorzata Misztal, Agnieszka Nitera-Kowalik, Bartłomiej Zieliński, Jan W. Raczkowski
Skala DCFC w ocenie skuteczności leczenia uzdrowiskowego pacjentów z dolegliwościami bólowymi okolicy lędźwiowo-krzyżowej

Robert Szafkowski, Sylwia Oczachowska-Szafkowska, Irena Ponikowska, Magdalena Sobieska
Wpływ krótkotrwałej kriostymulacji ogólnoustrojowej na zmiany limfocytarne u osób zdrowych oznaczane metodą cytometrii przepływowej

VARIA

Kajetan d’Obyrn, Lucyna Rajchel
Balneologiczne walory Kopalni Soli „Wieliczka”

Małgorzata Łukowicz
Rekonwalescencja jako element rehabilitacji leczniczej

Anna Straburzyńska-Lupa, Gerard Straburzyński
Z dziejów wielkopolskiej balneoterapii i fizjoterapii

Lecznictwo uzdrowiskowe i wellness w przestrzeni wyszehradzkiej – portal

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Informacja o kursie drugiego stopnia dla lekarzy specjalizujących się w balneologii i medycynie fizykalnej

Egzamin specjalizacyjny z balneologii i medycyny fizykalnej w sesji jesiennej 2014 r.

WYDARZENIA

Podsumowanie sympozjum naukowego w CKR

Tężnia solankowa Kopalni Soli „Wieliczka”

Recenzja monografii pt. „Wody zabarwione w utworach miocenu Środkowej Wielkopolski – występowanie, geneza, możliwości wykorzystania w przyrodolecznictwie”

Numer 1/2014

Niebawem ukaże się opóźniony numer 1 z roku 2014. Poniżej przedstawiamy spis treści i pełne wersje artykułów.

PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE
Włodzisław Kuliński, Katarzyna Figiel, Joanna Łuczak
Zastosowanie krioterapii ogólnoustrojowej w reumatoidalnym zapaleniu stawów

Ewa Klimek-Piskorz, Karolina Szymura
Ocena skuteczności leczenia uzdrowiskowego u kobiet z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych

Marta Pacholczyk, Tomasz Ferenc, Jan Czernicki
Wpływ słonecznego promieniowania ultrafioletowego (UV) na organizm człowieka. Część I: Charakterystyka wybranych właściwości fizykochemicznych i biologicznych promieniowania UV

Vahid Moeini, Farid Moore, Nghargbu K’tso
Charakterystyka właściwości balneologicznych uzdrowisk Mahallat w centralnym Iranie

А.Ю. Кисилевская, Е.М. Никипелова
Kwalimetryczne рodejście do oceny jakości stosowania zabiegów medycznych z wykorzystaniem wód leczniczych Vinzenz Priessnitz, Sebastian Kneipp, Wilhelm Winternitz i ich wkład w rozwój

Michał Drobnik, Teresa Latour, Danuta Sziwa
Propozycje łącznego wykorzystania wybranych wód siarczkowych i wód mioceńskich do produkcji preparatów farmaceutycznych

Magdalena Dadel, Ewelina Trościanko-Wilk
Wybrane przykłady zastosowania radonoterapii w leczeniu schorzeń narządu ruchu w literaturze polskiej i zagranicznej (lata 1950-2013)

VARIA
Anna Straburzyńska-Lupa, Sylwia Dziedzic, Gerard Straburzyński
Vinzenz Priessnitz, Sebastian Kneipp, Wilhelm Winternitz i ich wkład w rozwoj wodolecznictwa w XIX i XX wieku

Sławomir Jandziś, Stanisław Zaborniak
Rys historyczny działalność lwowskich sanatoriów Kisielka i Maryówka przed rokiem 1914

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA
Informacja o kursie balneologicznym drugiego stopnia dla lekarzy specjalizujących się w balneologii i medycynie fizykalnej

 

Numer 3/2014

Zapraszamy do zapoznania się z numerem specjalnie wydanym na XV Międzynarodowe Sympozjum Speleoterapii, które odbyło się w Wieliczce w październiku b.r.

Numer zawiera jeden artykuł oraz streszczenia wszystkich wystąpień prelegentów.

Całość dostępna online w języku angielskim tutaj.