Sympozjum Posts

Konstancin-Jeziorna, 9 listopada: XII Sympozjum Naukowe w CKR

ckr1118Temat: Koordynowana opieka medyczna oraz nowoczesne metody treningu funkcjonalnego w wybranych jednostkach chorobowych

Konstancin-Jeziorna, 24 listopada: XI Sympozjum Naukowe

CKR oferuje kompleksowe usługi  w leczeniu schorzeń narządu ruchu. Oprócz działalności medycznej ośrodek prowadzi także działalność naukową. Istotnym jej elementem jest coroczna organizacja sympozjów naukowych, które są kierowane do lekarzy, fizjoterapeutów, instytucji społecznych oraz kadry zarządzającej placówkami medycznymi. Wydarzenia te są okazją do zaprezentowania osiągnięć CKR, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a także do popularyzacji nowości ze świata medycyny.

Konstancin-Jeziorna, 25 listopada: Sympozjum Naukowe

W dniu 25 listopada 2016 r. w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie- Jeziornie odbyło się po raz dziesiąty coroczne Sympozjum Naukowe zrzeszające wszystkich zainteresowanych problemami współczesnej rehabilitacji i ortopedii prezentowanymi przez pryzmat doświadczeń CKR oraz Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Tematami wiodącymi Sympozjum była: „Metoda FED w leczeniu skolioz idiopatycznych” i „Badanie funkcjonalne w rehabilitacji”. Tegoroczne Sympozjum Naukowe odbyło się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

Wrocław, 11 maja: II SYMPOZJUM POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII

PTKrioMIEJSCE KONFERENCJI:
Klub Creator – „Strefa Spotkań”
ul. Szybowcowa 23, Wrocław

>> Formularze do pobrania <<