Warszawa, 4 lutego: Technologie w opiece nad seniorami

Zapraszamy do udziału w konferencji „Technologie w opiece nad seniorami – rehabilitacja i sprzęt medyczny„, która odbędzie się już 4 lutego 2020 w Warszawie.

Program wydarzenia aktualizowany jest na bieżąco na stronie wydarzenia.600x80

Tematyka konferencji:

1. Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami
systemy e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej
elektroniczna wymiana danych
e-usługi
e-zdrowie
technologie cyfrowe
rozwój świadczeń usług medycznych na odległość (telemedycyna)
opaski monitorujące funkcje życiowe
czujniki upadku
sprzęt medyczny

2. Opieka nad seniorami w Polsce
dostępność opieki geriatrycznej
rola instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami
ramy finansowe i prawne opieki nad seniorami
formy opieki nad osobami starszymi
rozwój profilaktyki i zachowań prozdrowotnych
pomoc społeczna dla seniora
innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się
rehabilitacja

Grupa docelowa:
– przedstawiciele centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni
– właściciele i osoby zarządzające domami opieki
– właściciele i osoby zarządzające firmami świadczącymi usługi opiekuńcze
– personel medyczny

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Firmy chcące wziąć udział w wydarzeniu prosimy o kontakt z Organizatorem.

Uczestnikom gwarantujemy: certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

Kontakt z Organizatorem:
Daria Biernacka
mobile: +48/531 375 811
e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl

No Comments

Comments Closed