Z Archiwum: Streszczenia z nr 2/2013

Spis treści

Małgorzata Bieniek, Marzena Samardakiewicz, Wojciech Gruszczyński
Występowanie objawów psychopatologicznych u pacjentów z cukrzycą typu 2 w trakcie leczenia uzdrowiskowego

Anna Olczak, Włodzisław Kuliński
Influence of whole body cryotherapy on postural stability of patients with degenerative changes in the lumbosacral section of the spine

Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Karolina Puk, Małgorzata Paprocka-Borowicz, Andrzej Kierzek, Andrzej Pozowski, Piotr Józefowski
Skuteczność wybranych zabiegów fizykalnych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych leczonych ambulatoryjnie

Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak, Alicja Dobrowolska, Monika Jopek, Zuzanna Bartkowiak
Zastosowanie wybranych zabiegów fizykalnych u pacjentów z przewlekłym zespołem bólowym kręgosłupa
lędźwiowo-krzyżowego, przebywających na leczeniu uzdrowiskowym

Grażyna Orłowska-Kowalik, Teresa Małecka-Massalska, Anna Steć, Andrzej Książek
Zmiany właściwości elektrycznych tkanki u pacjentów poddanych wodnej kąpieli kwasowęglowej – badania
wstępne

Magdalena Weber-Rajek, Anna Grochowska, Katarzyna Ciechanowska-Mendyk, Maciej Biernacki, Jakub Sinkowski, Małgorzata Łukowicz
Ocena skuteczności terapii energotonowej w leczeniu objawów gonartrozy

Magdalena Gębska, Alina Wojciechowska, Katarzyna Weber-Nowakowska, Magdalena Ptak, Zofia Kręcicka, Ewelina Żyżniewska-Banaszak
Profilaktyka i leczenie chorób narządu głosu u nauczycieli w warunkach uzdrowiskowych

Wiesław Kochański, Maciej Kochański, Sandra Potoczna, Eliza Marona, Małgorzata Salbierz, Grzegorz Ferdynus
Wpływ jednorazowej naturalnej wodnej kąpieli kwasowęglowej na zachowanie się ciśnienia tętniczego krwi
i tętna

Michał Drobnik, Teresa Latour
Ocena możliwości wykorzystania do kąpieli leczniczych mieszanin wód siarczkowo-siarkowodorowych z wodami mioceńskimi zawierającymi związki humusowe

Aleksander Sieroń, Krzysztof Majewski, Stanisława Szary, Andrzej Liszka
Ocena wpływu regularnego spożywania wody z podwyższoną zawartością tlenu na wybrane parametry metaboliczne i funkcje organizmu człowieka

Monika Okoniewska
Zmienność dobowa warunków biotermicznych w Polsce w różnych masach powietrza w okresie letnim i zimowym (1991-2000) na podstawie wskaźnika fizjologicznej temperatury odczuwalnej
Mateusz Dobek
Warunki biotermiczne Lublina (na podstawie wskaźnika obciążeń cieplnych UTCI)

Streszczenia artykułów dostępne tutaj.

Streszczenia udostępnione dzięki uprzejmości PTBiMF.

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked