Zastosowanie nowych metod fizykalnych w przewlekłych zespołach bólowych kręgosłupa

Anna Malwina Kamelska

STRESZCZENIE
Zespoły bólowe kręgosłupa są poważnym problemem ze względu na ich częste występowanie, a także koszty ponoszone przez służbę zdrowia na hospitalizację chorych oraz są główną przyczyną niezdolności do pracy (częsta absencja). Z najnowszych badań wynika, iż nawet 39,5 % młodzieży odczuwa ból dolnej okolicy kręgosłupa, a coraz więcej osób przed 30. r.ż. doświadcza dyskopatii. U wielu z tych pacjentów wiąże się to z dużą niezdolnością oraz bólem całego ciała. 10 % dorosłych pacjentów z LBP doświadcza przewlekłego zespołu bólowego trwającego powyżej 3 miesięcy. Syndrom ten jest dużym problemem socjologicznym oraz ekonomicznym. W fizjoterapii zespołów bólowych kręgosłupa wykorzystuje się różne działania m.in. ćwiczenia fizyczne, metody fizjoterapeutyczne, manipulacje, mobilizacje, terapię punktów spustowych (trigger points) oraz metody fizykoterapeutyczne. Ponadto stosuje się ćwiczenia zwiększające aktywność mięśni stabilizujących kręgosłup (core stability). Nowymi metodami fizykalnymi wykorzystywanymi w terapii są, m.in. terapia z wykorzystaniem radialnej fali uderzeniowej RSWT, pozaustrojowej fali uderzeniowej ESWT, terapia wielokrotnego impulsu MTI oraz terapia sygnałem pulsacyjnym PST. Wiele ośrodków prowadzi badania nad efektami leczenia wynikającymi z zastosowania wymienionych metod. Dotychczas wykazano skuteczność tych metod w pobudzaniu naturalnych procesów regeneracyjnych in vitro również tkanki chrzęstnej oraz w niwelowaniu bólu kręgosłupa. Niemniej jednak, nadal brak jest konkretnych dowodów naukowych potwierdzających skuteczność tych terapii w przypadku populacji ludzkiej, sugerując występowanie efektu placebo.

Słowa kluczowe: terapia falą uderzeniową, terapia sygnałem pulsacyjnych, terapia wielokrotnego impulsu, ból kręgosłupa

Streszczenie z numeru 1/2013.

No Comments

Comments Closed