logo_actab

Poznań, 15 grudnia: FIZJOTERAPIA-ORTOPEDIA-REUMATOLOGIA

Spotkanie Ekspertów to wyjątkowa inicjatywa, która od 6 lat dostarcza naukowych doznań na
najwyższym poziomie. Inicjatywa, która tworzy unikalną przestrzeń do skonfrontowania różnych
idei, swobodnej wymiany poglądów i doświadczeń, wypracowania nowych rozwiązań pomiędzy
najwybitniejszymi specjalistami ze swoich dziedzin z kręgu fizjoterapii, ortopedii, reumatologi i nie
tylko. Tematem tegorocznego spotkania wybitnych polskich i zagranicznych ekspertów będzie
szeroko rozumiana problematyka dolnego odcinka kręgosłupa i jego leczenia w różnym ujęciu.
Istotą spotkania będzie podkreślenie roli współpracy lekarza i fizjoterapeuty w podnoszeniu
skuteczności proponowanych procedur i oddziaływań medycznych, skróceniu czasu
niepełnosprawności pacjenta oraz poprawie jego jakości życia.

Więcej szczegółów na stronie wydarzenia:

Ⓒ 2019 Aluna