logo_actab

Fizjoterapia łączy pokolenia

Konferencja Międzynarodowych Dni Fizjoterapii już na stałe wpisała się w kalendarz naukowych spotkań środowiska fizjoterapeutów, lekarzy, kosmetologów, terapeutów zajęciowych, naukowców z różnych stron świata.
Głównym tematem XI Międzynarodowych Dni Fizjoterapii było zwrócenie uwagi na istotną rolę nowoczesnej i kompleksowej fizjoterapii na każdym etapie życia człowieka- od juniora do seniora. Wszystkie ośrodki naukowe, z których pochodzili prelegenci oraz autorzy plakatów
XI Międzynarodowych Dni Fizjoterapii, to placówki prowadzące badania naukowe w obszarach: nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk humanistycznych oraz nauk społecznych.
To przedstawiciele wielu dziedzin i dyscyplin naukowych, w tym nauk o kulturze fizycznej, jak również nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
Prezentowano prace oryginalne i eksperymentalne, które w zdecydowanej większości finansowane były przez macierzyste dla autorów jednostki naukowe i naukowo-dydaktyczne, jak również instytucje finansujące badania naukowe, m.in. Narodowe Centrum Nauki oraz zagraniczne instytucje badawczo-rozwojowe. Przeprowadzone w trakcie XI Międzynarodowych Dni Fizjoterapii rozważania, inspirowane wynikami badań podstawowych i klinicznych oraz analizy rodzajów praktycznego działania terapeutycznego, podkreślały ogromną wagę naukowego podejścia do nowoczesnej i kompleksowej rehabilitacji uwzględniającej kolejne etapy naszego życia.
Uroczyste otwarcie konferencji wzbogacone zostało wykładami inauguracyjnymi, które wygłosili: prof. dr hab. Anna Skrzek pt. 25-lecie Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w obiektywie) oraz prof. Jason Crandall z Western Kentucky University
Wśród prelegentów pojawiło się liczne grono wybitnych fizjoterapeutów, lekarzy i naukowców z Polski, Czech, Hiszpanii, Szwecji, Włoch i Stanów Zjednoczonych.
Sesje naukowe dotyczyły następujących tematów m.in.: Aktywność fizyczna i styl życia na różnych etapach życia – od Juniora do Seniora, Zastosowanie nowoczesnych technologii w rehabilitacji i terapii, Kompleksowa rehabilitacja a jakość i styl życia w chorobach wewnętrznych i chorobach układu nerwowego, Znaczenie terapii zajęciowej w kompleksowej rehabilitacji na różnych etapach życia.
Odbyły się liczne warsztaty skierowane do juniorów i seniorów oraz warsztaty tematyczne dla studentów. Imprezami towarzyszącymi konferencji były: wernisaż prac uczestników warsztatów arteterapii „Pasja nie ma wieku” oraz Dziecięca sesja plakatowa z udziałem dzieci z Polski i Ukrainy.

Patronem medialnym Konferencji było: Wydawnictwo Aluna wydawca czasopisma Acta Balneologica oraz MDPI International Journal of Environmental Research and Public Health.
Konferencja Międzynarodowych Dni Fizjoterapii już na stałe wpisała się w kalendarz naukowych spotkań środowiska fizjoterapeutów, lekarzy, kosmetologów, terapeutów zajęciowych, naukowców z różnych stron świata. Prezentowano prace oryginalne i eksperymentalne. Przeprowadzone w trakcie XI Międzynarodowych Dni Fizjoterapii rozważania, inspirowane wynikami badań podstawowych i klinicznych oraz analizy rodzajów praktycznego działania terapeutycznego, podkreślały ogromną wagę naukowego podejścia do nowoczesnej i kompleksowej rehabilitacji uwzględniającej kolejne etapy naszego życia.

http://dnifizjoterapii.awf.wroc.pl

Acta Balneologica i Dni Fizjoterapii. WROCŁAW

Ⓒ 2019 Aluna