logo_actab

Zmiany systemowe – reforma skostniałego systemu rehabilitacji w oczach i w rękach działaczy KIF

Standardy Medycyny Fizykalnej zawarte w Europejskiej Deklaracji Standardów w Fizjoterapii (Barcelona, 4 czerwca 2003 r) są niezależną specjalnością medyczną uznaną we wszystkich krajach europejskich. (…)

Niczym nie uzasadnione pozbawienie dostępu w ramach świadczeń NFZ do zabiegów z zakresu medycyny fizykalnej będzie łamaniem podstawowych praw pacjenta, pogorszeniem poziomu zdrowia i jakości życia. Emeryci, renciści, osoby niezamożne czy osoby z trwałą niepełnosprawnością stracą dotychczasową, znaną ścieżkę dostępu do gwarantowanych im świadczeń w ramach NFZ i odczują koszty zabiegów komercyjnych. Czy takie mają być zmiany systemowe zapowiadane przez Ministerstwo Zdrowia, NFZ, AOTMiT i KIF? (…)

[z listu do p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia od członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów]

>> Przeczytaj cały list <<

Ⓒ 2019 Aluna