logo_actab

Wrocław, 26-28 maja: Fizjoterapia łączy pokolenia

Międzynarodowe Dni Fizjoterapii to konferencja naukowa ciesząca się dużym zainteresowaniem, na stałe wpisana w kalendarz naukowych spotkań środowiska fizjoterapeutycznego, medycznego i kultury fizycznej. W roku 2022 temat wiodący konferencji to: „Od juniora do seniora- fizjoterapia łączy pokolenia”.
Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji XI Międzynarodowe Dni Fizjoterapii odbędą się w dniach 26-28 maja 2022 r w formie hybrydowej, prelegenci jak i uczestnicy będą mogli wybrać bezpieczny dla siebie rodzaj uczestnictwa w wydarzeniu, poprzez udział stacjonarny lub za pośrednictwem platformy wideokonferencji.

Celem Konferencji będzie debata i wymiana doświadczeń specjalistów z dziedziny nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu i społecznych na temat najnowszych dokonań w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji, leczenia i profilaktyki osób w różnym wieku począwszy od najmłodszych aż do wieku senioralnego. Nadrzędną ideą konferencji jest prezentacja i rozpowszechnienie zarówno istniejących, jak i nowych metod praktycznego zastosowania wyników badań w codziennej praktyce.

Tematyka sesji będzie obejmować zagadnienia dotyczące:

• fizjoterapia w dobie Covid-19
• szeroko rozumianej profilaktyki pierwotnej i wtórnej oraz zdrowotnych aspektów stylu życia w różnym wieku,
• działania zapobiegające chorobom, dzięki ich wczesnemu wykryciu i leczeniu oraz utrwalaniu prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, roli aktywności fizycznej, żywienia w wieku rozwojowym, dorosłym i w wieku starszym,
• psychofizyczne mechanizmy leżące u podstaw i wyznaczające styl życia i formy codziennych zachowań,
• najnowszych doniesień dotyczących nowoczesnej fizjoterapii w chorobach wewnętrznych, chorobach nowotworowych, schorzeniach narządu ruchu i chorobach układu nerwowego,
• najnowsze kierunki badań nad procesem starzenia się organizmu. Rehabilitacja medyczna w procesie starzenia, osteoporozy, profilaktyka schorzeń geriatrycznych. Konsekwencje społeczne, polityczne a przede wszystkim ekonomiczne procesu starzenia się mające związek z szeroko rozumianym procesem rehabilitacji osób starszych;
• nowoczesna kosmetologia w profilaktyce i opóźnianiu oznak starzenia się. Tematyka bardzo popularna i aktualna, obejmująca interdyscyplinarną koncepcję łącząca wiedzę z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych, chemii kosmetycznej i dermatologii, odgrywająca niebagatelną rolę we współczesnym świecie;
• terapia zajęciowa w odniesieniu do codziennej aktywności i jakości życia. Wieloaspektowa rehabilitacja, poprawa dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób i grup społecznych. Wsparcie uczestnictwa w zajęciach uznanych przez osobę lub grupę społeczną, jako istotny aspekt życia współczesnego człowieka.

W pierwszym dniu konferencji zaplanowano certyfikowane warsztaty, skierowane do studentów lub dyplomowanych fizjoterapeutów, kosmetologów, terapeutów zajęciowych, dermatologów i innych specjalistów medycznych o następującej tematyce:

  1. Podstawy treningu funkcjonalnego w stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego
  2. Taping w fizjoterapii
  3. Wprowadzenie do terapii manualnej w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowego
  4. Wybrane metody oceny mięśni dna miednicy w praktyce fizjoterapeutycznej.
  5. Dobre praktyki w krioterapii ogólnoustrojowej.
  6. Podologia

W ostatnim dniu konferencji zaplanowana jest sesja plakatowa skierowana przede wszystkim do młodych naukowców i studentów.

Zakwalifikowane przez Komitet Naukowy i wygłoszone w ramach Konferencji prace, po pozytywnej opinii recenzentów, zostaną opublikowane w czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health jako numer specjalny pod tytułem
„From Junior to Senior-Physiotherapy Connects Generations”
regulamin przygotowania pracy do druku wg zasad czasopisma http://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/physiotherapy_connects_generations.
A także w czasopiśmie Acta Balneologica wydawanego przez w Wydawnictwo Aluna pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pacjentów Uzdrowiskowych, zasady publikacji dostępne na stronie czasopisma https://actabalneologica.pl/

Ⓒ 2019 Aluna