logo_actab

Wrocław, 8 października: Senior Care 2022

Konferencja jest dedykowana kadrze zarządzającej oraz pracownikom placówek świadczących całodobową opiekę długoterminową/domom seniora. Ta kolejna już edycja, cieszącego się bardzo dużą frekwencją wydarzenia, odbędzie się w tym roku 8 października 2022 roku we Wrocławiu (Congress Center Haston City Hotel****) i zgromadzi przedstawicieli prawie 200 placówek senioralnych z całej Polski, reprezentowanych przez ponad 450-osobową kadrę zarządzającą i
opiekuńczą. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji oraz firm których działalność, usługi oraz produkty dedykowane są szeroko rozumianej branży opieki senioralnej.

Wydarzenie to będzie miało szczególny wymiar, bowiem poprzedzone zostanie w dniu 7 października 2022 r. spotkaniem organizacyjnym Krajowej Izby Domów Opieki KIDO, zrzeszającej wiodące placówki opiekuńcze z obszaru całego kraju. Izba pełni rolę rzecznika oraz reprezentanta placówek opieki długoterminowej wobec urzędów i organów administracji państwowej a także opiniuje i przeprowadza audyty produktów oraz usług kierowanych do tej grupy odbiorców. Idea utworzenia Izby spotkała się z bardzo pozytywnymi reakcjami środowiska holistycznie pojętej opieki senioralnej a jej dotychczasowe dokonania potwierdzają słuszność podjęcia tej inicjatywy.

Współorganizująca konferencję Fundacja Senior-Care jest organizacją non-profit wspierającą swoją działalnością osoby starsze i z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności Podopiecznych placówek opiekuńczych, wymagających szczególnej pomocy i troski. Poprzednio zorganizowane przez fundację oraz Krajową Izbę Domów Opieki KIDO konferencje potwierdziły potrzebę regularnej organizacji spotkań przedstawicieli i reprezentantów środowiska świadczącego usługi opieki długoterminowej w Polsce. W Komitecie Naukowym konferencji zasiądą reprezentanci środowisk naukowych ściśle związanych z medycyną, rehabilitacją oraz szeroko pojmowaną gerontologią i geriatrią. Szczegóły dotyczące poprzednich i obecnego wydarzenia oraz pakiety sponsorskie dostępne są w poniższym linku:

https://senior-care.eu/konferencja-senior-care/

Ⓒ 2019 Aluna