Issue 3/2013

J. Lidaj, A. Masarovičová, Z. Privarová
Psoriasis, tattoo, and the Koebner phenomenon

Paweł Leśniewski, Włodzisław Kuliński, Józef Mroz, Marian Sułek
Problems in post-stroke physical therapy in vasculitis

Anna Wakulewicz, Hanna Tomczak
Assessment of the need for prevention of falls in patients undergoing health resort treatment

Izabela Jaszczur-Janus, Andrzej Janus, Zdzisława Wrzosek, Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus
Główne założenia i problemy związane z leczeniem uzdrowiskowym pacjentów chorych na hemofilię

 

For abstracts click here.

Issue 1/2013: Abstracts

Agnieszka Iwaniszczuk, Włodzisław Kuliński
Optimization of balneophysiotherapy in psoriasis vulgaris

Jacek Chojnowski, Michał Tołodziecki, Przemysław Adamczyk, Marzena Trawińska, Irena Ponikowska
State of physical activity of patients treated in health resort conditions

Katarzyna Ciechanowska-Mendyk, Magdalena Weber-Rajek, Agnieszka Skopowska, Justyna Szymańska, Małgorzata Łukowicz
Ocena skuteczności przeciwbólowej fonoforezy w leczeniu entezopatii

Anna Kozak, Piotr Majcher, Krzysztof Sokołowski
Ocena skuteczności wybranych form fizjoterapii skojarzonych z nową metodą – terapią wibroakustyczną

А.Р. Пулык, В.К. Журавлев, Н.Д.Тимченко
Использование магнитостимуляции в медицинской реабилитации пациентов с постинсультными когнитивными нарушениями

Anna Malwina Kamelska
Zastosowanie nowych metod fizykalnych w przewlekłych zespołach bólowych kręgosłupa

Michał Drobnik
The influence of mineral sulphide-hydrosulphide water on the physico-chemical properties of peat extracts

Magdalena Kuchcik, Jarosław Baranowski
Zagrożenie hałasem wybranych uzdrowisk Polski

Anna Karolina Kalinowska, Anna Mirska, Elżbieta Dmitruk
Subterraneoterapia jako swoista metoda klimatoterapii

Edyta Dudkiewicz
Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń sanitarno-higienicznych do zabiegów przyrodoleczniczych dla kobiet ciężarnych

Issue 4/2014

ORIGINAL AND CLINICAL ARTICLES

Włodzisław Kuliński
Physical medicine in the prevention of osteoporosis in the 21st century

Agnieszka Łagowska-Batyra, Agata Stachura
Assesement of changes in arterial hypertension and body weight in patients undergoing health resort therapy in „Ciche Wąwozy” in Nałęczów

Sylwia Chwieśko-Minarowska, Anna Kuryliszyn-Moskal, Marzena Pijanowska, Monika Jabłońska
The comparison of multi-waved locked system laser and low-frequency magnetic field therapy on hand function and quality of life in patients with rheumatoid arthritis – preliminary study

Patryk Jendrysik, Aleksandra Kochańska-Dziurowicz
The evaluation of ioduria among people attending salt cave sessions

Eliza Rudzinska, Kinga Wegrzynowska-Teodorczyk, Jolanta Maj, Bartosz Krakowiak, Karolina Więckowska, Ewa Anita Jankowska, Marek Woźniewski
The safety assessment of isokinetic training in patient with heart failure

Tomasz Saran, Krzysztof Metera, Agnieszka Maruszewska, Beata Kasprzyk-Kościk
The assessment of usefulness of lumbosacral spine exercises in the prevention of bone mineral loss in postmenopausal women

Agnieszka Przedborska, Małgorzata Misztal, Agnieszka Nitera-Kowalik, Bartłomiej Zieliński, Jan W. Raczkowski
Dartmouth Coop Function Charts in assessing the effectiveness of spa therapy of patients with low back pain

Robert Szafkowski, Sylwia Oczachowska-Szafkowska, Irena Ponikowska, Magdalena Sobieska
The impact of the short-term systemic cryotherapy on lymphocyte subsets in healthy individuals measured with flow cytometry

VARIA

Kajetan d’Obyrn, Lucyna Rajchel
Balneological values of the Wieliczka Salt Mine

Małgorzata Łukowicz
Recovery as part of rehabilitation

Anna Straburzyńska-Lupa, Gerard Straburzyński
History of balneotherapy and physiotherapy in Wielkopolska

Issue 1/2014

ORIGINAL AND CLINICAL ARTICLES

Włodzisław Kuliński, Katarzyna Figiel, Joanna Łuczak
Systemic cryotherapy in rheumatoid arthritis

Ewa Klimek-Piskorz, Karolina Szymura
The assessment of spa treatment effectiveness in women with osteoarthritis of the knee

Marta Pacholczyk, Tomasz Ferenc, Jan Czernicki
The effect of solar ultraviolet radiation (UVR) on a human organism. Part I: Characteristics of UVR selected physicochemical and biological properties

Vahid Moeini, Farid Moore, Nghargbu K’tso
Characterization of balneological properties of Mahallat Thermal Springs, Central Iran

А.Ю. Кисилевская, Е.М. Никипелова
Qualimetrical approach to the evaluation of organization release procedures with medical waters

Michał Drobnik, Teresa Latour, Danuta Sziwa
Suggestions of combined use of selected sulphurous waters and miocene waters in the production of pharmaceutical preparations

Magdalena Dadel, Ewelina Trościanko-Wilk
Selected examples of radon therapy in the treatment of the musculoskeletal system disorders in the polish and foreign research works (years 1950-2013)

VARIA

Anna Straburzyńska-Lupa, Sylwia Dziedzic, Gerard Straburzyński
Evolution of hydrotherapy in 19. and 20. century by Vinzenz Priessnitz, Sebastian Kneipp, Wilhelm Winternitz

Sławomir Jandziś, Stanisław Zaborniak
The historic outline of the activity of Lvov sanatoriums Kisielka and Maryowka before 1914

POLIS H ASSOCIATION OF BALNEOLOGY AND PHISICAL MEDICINE ACTIVITIES

Report

Issue 3/2014

All articles and abstracts from issue 3 are in english!

Issue 3/2014 is available online here.