logo_actab

Wielka Księga Balneologii, Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej

Tom I: Część ogólna

Unikalne w skali światowej opracowanie wymienionych w tytule tematów. Księga pod redakcją prof. Ireny Ponikowskiej składa się z dwóch tomów, zawiera łącznie 59 rozdziałów, w tekście zamieszczono dużo kolorowych zdjęć, rycin i tabel. Starannie wydana, okładki w okleinie imitującej oprawę materiałową w kolorze burgunda.

Zajrzyj do środka:
Tom 1: Spis treści | Rozdział 1
Tom 2: Spis treści | Rozdział 1

Został opracowany przez 32 znamienitych autorów. Obejmuje zagadnienia dotyczące m.in. balneochemii, klimatologii, geologii uzdrowiskowej, mechanizmów działania zabiegów balneofizykalnych, podstaw dietetyki, psychoterapii, chronobiologii, jak również problematykę biologii hormonów, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, a także kwestie prawne i organizacyjne oraz wskazania i przeciwwskazania doleczenia uzdrowiskowego. Ostatni rozdział stanowi opis poszczególnych uzdrowisk polskich pod kątem ich roli leczniczej. Poza tym zawiera opisy metod leczniczych – balneologicznych, fizykoterapeutycznych, klimatoterapeutycznych i kinezyterapeutycznych oraz np. techniki masażu leczniczego.

Liczba stron: 836
Rok wydania: 2017, dodruk: 2023
ISBN 978-83-65536-03-7

Tom II: Część kliniczna

Został opracowany przez 31 autorów i w sposób wyczerpujący porusza następujące kwestie:
– Balneoterapia i fizykoterapia:
w chorobach serca, w nadciśnieniu tętniczym, w chorobach naczyń obwodowych, w wybranych chorobach górnych dróg oddechowych, w wybranych chorobach płucno-oskrzelowych, w chorobach gastroenterologicznych, w chorobach neurologicznych, w walce z bólem, w chorobach ortopedycznych układu kostno-stawowego, w chorobach reumatycznych, w chorobach układu dokrewnego, w osteoporozie, w otyłości, w cukrzycy, w wybranych chorobach wieku rozwojowego, w chorobach kobiecych, w chorobach nerek, w chorobach urologicznych, w chorobach dermatologicznych, w dermatologii estetycznej, w chorobach geriatrycznych, w chorobach stomatologicznych, w chorobach onkologicznych,
– Rola lecznictwa uzdrowiskowego w leczeniu chorych po transplantacji narządów
– Wybrane przewlekłe zakażenia w aspekcie medycyny uzdrowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem hepatologii uzdrowiskowej
– Profilaktyka uzdrowiskowa
– Diagnostyka w balneologii i medycynie fizykalnej
– Skutki uboczne i zdarzenia medyczne w przebiegu balneo-fizykoterapii i leczenia uzdrowiskowego.
W każdym rozdziale zawarte zostały rekomendacje stosowania poszczególnych zabiegów (okres, częstotliwość, formy zabiegów etc.)

Liczba stron: 520
Rok wydania: 2018
ISBN 978-83-65536-05-1

Cena pojedynczego tomu:

tom 1 – 350 zł*
tom 2 – 300 zł*

Zachęcamy do zakupu pakietu w atrakcyjnej cenie 620 zł.*

Do ceny publikacji należy doliczyć koszty przesyłki:
dla pojedynczego tomu – 25 zł
dla pakietu (dwa tomy) – 38 zł
W przypadku większych zamówień koszt wysyłki obliczany indywidualnie.
Zamówienia prosimy składać przez Internet:
prenumerata@wydawnictwo-aluna.pl
W razie pytań zachęcamy do kontaktu:
tel. 22 245 10 55 w godz. 9-15
Ceny publikacji zawierają 5% VAT, koszty przesyłki - 23% VAT.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny 
i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych 
w zakresie koniecznym do jego realizacji.
* cena obowiązująca w roku 2023

Ⓒ 2019 Aluna