logo_actab

Archive


Welcome to the Acta Balneologica archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Acta Balneologica, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

01/2016

EDITORIAL ARTICLE/ARTYKUŁ REDAKCYJNY

Włodzisław Kuliński

Use of Hyperbaric Oxygen Therapy in Complex Regional Pain Syndrome Type I

Zastosowanie hiperbarycznej terapii tlenowej w wielomiejscowym zespole odruchowym typu I

ORIGINAL AND CLINICAL ARTICLES/PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE

Oleksandr A.Yaroshevskiy

Features of Pathobiomechanical Patterns in Patients with Myofascial Pain Syndrome of the Cervicobrachial Region

Cechy wzorców patobiomechanicznych u pacjentów z szyjno-ramiennym bólem mięśniowo-powięziowym

Agnieszka Łagowska-Batyra, Agata Stachura, Beata Matyjaszek-Matuszek

Effects of Health Resort Treatment on Arterial Pressure

Ocena wpływu leczenia uzdrowiskowego na zmianę parametrów ciśnienia tętniczego kuracjuszy

Robert Klimkiewicz, Anna Kubsik, Katarzyna Janczewska, Agnieszka Jankowska, Marta Woldańska-Okońska

An Evaluation of Analgesic Effects of Physical Therapy in Patients with Gonarthrosis

Ocena działania analgetycznego zabiegów fizjoterapeutycznych zastosowanych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych

Iwona Knypl, Łukasz Kikowski, Katarzyna Garczyńska, Katarzyna Krekora

Evaluating the Effects of Rehabilitation of Patients with Osteoarthritis of the Knee Treated with Local Cryotherapy and Kinesis

Ocena efektów rehabilitacji chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych z zastosowaniem krioterapii miejscowej i ćwiczeń

Tomasz Kandora, Kuba Ptaszkowski, Lucyna Słupska, Joanna Rajfur, Jakub Taradaj, Tomasz Halski, Joanna Rosińczuk, Robert Dymarek

Analiza wpływu kinezyterapii i terapii manualnej na kontrolę posturalną osób z zespołem bólowym kręgosłupa

Analysis of the Influence of Kinesiotherapy and Manual Therapy on Postural Control of People with Spinal Pain Syndrome

Gustaw Wójcik, Jolanta Piskorz, Krzysztof Pisz, Renata Skalska-Izdebska, Włodzimierz Bulikowski

Ewaluacja efektów przeciwbólowych z wykorzystaniem hydroterapii u pacjentów z chorobą Raynaud’a – doniesienia wstępne

Evaluation of Effects Painkillers with the Use of Hydrotherapy in Patients with Raynaud’s Disease – Preliminary Reports

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW ARTICLES

Natallia Veryho, Irena Ponikowska, Teresa Latour

Humus Acids – Physico-Chemical Properties, the Mechanism of Action and Applications in Balneotherapy

Kwasy humusowe – właściwości fizyko-chemiczne, mechanizm działania i zastosowanie w balneoterapii

Marta Pietras, Piotr Pietras, Daniel Malczewski, Anna Józefiak-Wójtowicz, Katarzyna Nowicka, Jarosław Deszczyński

Zastosowanie różnych form treningu fizycznego u pacjentek z osteoporozą pomenopauzalną

The Use of Different Forms of Physical Training in Patients with Postmenopausal Osteoporosis

Małgorzata Sieklucka-Śliwa, Krzysztof Marczewski

Leczenie uzdrowiskowe w chorobach z zakresu hematologii. Cz. II

Balneotherapy in Haematological Disorders. Part II

VARIA

H. Blain, P.L. Bernard, G. Canovas, N. Raffort, H. Desfour, L. Soriteau, M. Noguès, T. Camuzat, J. Mercier, A. Dupeyron, I. Quéré, C. Hérisson, J. Bousquet, U. Solimene

Combining Balneotherapy and Health Promotion to Promote Active and Healthy Ageing: The Balaruc-MACVIA-LR® Approach

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

„Rzeszowski Dzień Wody” – konferencja

Spotkanie Koła Terenowego PTBiMF w Krynicy-Zdroju


Check also our other Archives! On webpages of our Journals we publish the following electronic issues in PDF versions:

Ⓒ 2019 Aluna