logo_actab

Archive


Welcome to the Acta Balneologica archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Acta Balneologica, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

4/2022

ORIGINAL ARTICLES

Włodzisław Kuliński, Karolina Towarek
Physical Therapy in Women After Mastectomy
Fizykoterapia u kobiet po mastektomii

Tetiana G. Bakaliuk, Nadiya R. Маkarchuk, Halina O. Stelmakh
Assessment of the Quality of Life of Patients with Diabetic Polyneuropathy Using Hydrogen Sulphide Baths
Ocena jakości życia pacjentów z polineuropatią cukrzycową korzystających z kąpieli siarkowodorowych

Iryna Babova, Iryna Balashova, Iryna Zabolotna
The Effectiveness of High-intensity Pulsed Magnetic Therapy in Rehabilitation of Servicemen with Post-traumatic Osteoarthritis of Knee Joints
Skuteczność magnetoterapii pulsacyjnej o wysokiej intensywności w rehabilitacji żołnierzy z pourazową chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych

Yelyzaveta S. Sirchak, Yaroslav F. Filak, Vasilij Ye. Barani, Oleksandr I. Hetsko, Yaroslav O. Mykhalko, Nelli V. Bedey, Inna S. Borisova, Andriy V. Ilko
Application of “Polyana Kvasova” Mineral Water in the Complex Therapy of Patients with Gastro-esophageal Reflux Disease and Osteochondrosis of the Spine
Zastosowanie wody mineralnej „Polyana Kvasova” w kompleksowej terapii pacjentów z chorobą refluksową przełyku i osteochondrozą kręgosłupa

Yelyzaveta S. Sirchak, Mariana M. Lukach, Stepan S. Kydybyts, Mykhailo Yu. Kochar, Maria M. Nastich, Yevheniia E. Dankanych
Clinical Course of Liver Cirrhosis in Torch-infected Patients and the Possibility of Correction Using “Polyana Kvasova” Mineral Water
Przebieg kliniczny marskości wątroby u pacjentów z wywiadem infekcji z grupy TORCH i możliwość zastosowania wody mineralnej “Polyana Kvasova”

Dariusz Lachman, Piotr Winciunas, Jacek Lorkowski, Piotr Kupidurski, Zuzanna Komosińska
Analysis of Decisions on Incapacity for Work Issued at the Polish Social Insurance Institution (ZUS) in Relation to Persons with Multiple Sclerosis Before and After the Introduction of Current Drug Treatment Programmes for Multiple Sclerosis in Poland
Analiza orzeczeń o niezdolności do pracy wydawanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w stosunku do osób ze stwardnieniem rozsianym przed i po wprowadzeniu aktualnie obowiązujących programów lekowych leczenia stwardnienia rozsianego w Polsce

Mykhaylo B. Shkolnyk, Vasyl M. Mykhalchuk, Yevgeniya В. Sharhorodska, Lidia M. Melenchuk
Evaluation of the Effectiveness of Methods of Rehabilitation Assistance to Children with Disabilities in the Case of Musculoskeletal Disorders According to the Data of Parents’ Questionnaire
Skuteczność metod pomocy rehabilitacyjnej u dzieci z niepełnosprawnościami związanymi ze schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego oceniana na podstawie danych z kwestionariuszy wypełnianych przez rodziców

Liliya S. Babinets, Halyna O. Khomyn, Iryna M. Halabitska
The Complex Rehabilitation Effectiveness of Patients with Chronic Pancreatitis and Chronic Viral Hepatitis C
Skuteczność kompleksowej rehabilitacji u pacjentów z przewlekłym zapaleniem trzustki oraz przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C

Anatolii I. Denysenko, Volodymyr I. Cherniy
Specific Features of Postoperative Rehabilitation of Patients with Secondary Hyperparathyroidism After Parathyroid Surgery Intervention
Specyficzne cechy rehabilitacji u pacjentów poddawanych operacji przytarczyc z powodu ich wtórnej nadczynności

Mariya A. Derbak, Oksana T. Hanych, Taras M. Ganich, Volodymyr V. Timashev, Vasilina V. Svistak, Valentyna Yu. Koval, Pavlo P. Ganynets
The Effectiveness of the Gastro-esophageal Reflux Disease Treatment in Persons who have Completed Successful Chronic Hepatitis C Antiviral Therapy at the Rehabilitation Stage
Skuteczność leczenia choroby refluksowej przełyku u pacjentów, którzy ukończyli z sukcesem leczenie antywirusowe przewlekłego zapalenia wątroby na etapie rehabilitacji

Vasyl І. Popovych, Oleksii І. Leta, Ivanna V. Koshel
The Rehabilitation of the Nasopharyngeal Microbiome in Patients with Chronic Nasopharyngitis
Rehabilitacja mikrobiomu nosogardzieli u pacjentów z przewlekłym zapaleniem nosogardzieli

Olga O. Hutsalenko, Ivan P. Katerenchuk, Ulia А. Kostrikova, Iryna V. Tsyganenko, Tetyana I. Yarmola, Lidiya A. Tkachenko, Lyudmila K. Ovcharenko
Acupressure as a Method of Rehabilitation and Treatment of Patients with Gastroduodenal Pathology
Akupresura jako metoda rehabilitacji i leczenia pacjentów ze schorzeniami żołądka i dwunastnicy

Yuriy Rybert, Anatoliy Potapchuk, Lidiia Minko, Nataliya Magera, Yaryna Semchyshyn, Maksym Dubas, Vasyl Almashi
Complex Rehabilitation of Orthodontic Pathology Combined with Temporomandibular Joint Disorders
Kompleksowa rehabilitacja schorzeń ortodontycznych u osób z zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi

Tatiana V. Mostepan, Victoria V. Horachuk
Rehabilitation Care: Opportunities for Integration Into Clinical Practice
Opieka rehabilitacyjna: możliwości integracji z praktyką kliniczną

Valentyn V. Bondarenko, Ivan M. Okhrimenko, Nataliia O. Bilevych, Mariia M. Rohovenko, Oleksii P. Tsurkan, Volodymyr A. Holyk
Tendency of Dynamics of Physical and Mental Working Capacity of Law Enforcement Officers at Different Stages of their Professional Activities
Kierunki zmian fizycznej i psychicznej zdolności do pracy funkcjonariuszy organów ścigania na różnych etapach ich aktywności zawodowej

REVIEW ARTICLES

Olga Ye. Kovalenko, Olha Ye. Yuryk, Olena V. Litvin, Liliana V. Klymenko
Current Issues of the Implementation of Complementary Medical and Health-improving Methods in Medical Rehabilitation: on what are Attachment and Mistrust Based?
Aktualne problemy wdrażania komplementarnych i poprawiających zdrowie metod w rehabilitacji medycznej: na czym opiera się przywiązanie i nieufność

Olena O. Terzi, Igor V. Shpak
Organizational and Legal Principles of Providing Medical Assistance for the Rehabilitation of Servicemen of the Armed Forces of Ukraine
Organizacyjno-prawne zasady udzielania pomocy medycznej, w tym rehabilitacji, żołnierzom Sił Zbrojnych Ukrainy

Natalia V. Kharchenko, Inna E. Shaparenko, Pavlo V. Khomenko
Development of the Training of Rehabilitation Services Specialists in Ukraine
Rozwój szkolenia specjalistów świadczących usługi rehabilitacyjne w Ukrainie

Do you know our another periodical “Wiadomości Lekarskie”?

Check also our other Archives! On webpages of our Journals we publish the following electronic issues in PDF versions:

Ⓒ 2019 Aluna