logo_actab

Archive


Welcome to the Acta Balneologica archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Acta Balneologica, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

4/2020

ORIGINAL ARTICLES/PRACE ORYGINALNE
Włodzisław Kuliński, Agnieszka Siołek
Analysis of Physical Therapy in Knee Osteoarthritis
Analiza postępowania fizykalnego w chorobie zwyrodnieniowej stawów kolanowych.

Tomasz Kabała, Maciej Kabała, Czesław Giemza
Evaluation of the Results of Rehabilitation of Chronic Low Back Pain Syndrome in Physically Active and Inactive Patients During Leisure Time
Ocena wyników rehabilitacji w przewlekłych zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa osób aktywnych i nieaktywnych fizycznie w czasie wolnym

Volodymyr O. Korshnyak, Tetyana A. Donnik
Rehabilitation of Patients with Long-Term Complications of Mild Closed Traumatic Brain Injuries Using Sensory Deprivation
Rehabilitacja pacjentów po urazie czaszkowo-mózgowym metodą deprywacji sensorycznej

Olga G. Morozova, Olga E. Dubenko, Anna G. Chernenko
The Effectiveness of Complex Non-Pharmacological Treatment in Patients with Episodic Migraine and Neck Pain
Skuteczność kompleksowego niefarmakologicznego leczenia pacjentów z migreną epizodyczną i bólem szyi

Grzegorz Bielec, Natalia Jóźwiak
Wpływ kąpieli zimowych na ciśnienie krwi u kobiet w średnim wieku
The Influence of Winter Swimming on Blood Pressure in Middle-Aged Women

Piotr Kalmus, Lilla Szynkowska
Pacjent komercyjny lecznictwa uzdrowiskowego – zmiany na przestrzeni dekady 2007-2017
The Self-paid Patient of Health Resort Therapy – Changes During the Decade 2007-2017

Alisa V. Pachevska, Alina V. Biloshitska, Valery M. Istoshyn
Effects of Prophylactic Use of a Decoction of Blueberry Leaves in Modeling the Lesion of the Gastrointestinal Tract by Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs
Efekty profilaktycznego stosowania wywaru z liści borówki czarnej w modelowaniu uszkodzenia przewodu pokarmowego niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi

REVIEWS ARTICLES/PRACE POGLĄDOWE
Irena Ponikowska, Przemysław Adamczyk, Irena Krupka-Matuszczyk
Leczenie uzdrowiskowe chorych z postpandemicznymi zespołami stresowymi jako wspomagająca terapia
Thermal Therapy In Patients with Post-pandemic Stress Syndrome as a Supporting Therapy

Arkadiusz Kosowski, Barbara Jabłońska, Konrad Kifert
Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe w 2019 roku
Realization of Contracts for Providing Health Care Services Such as Health Resorts in 2019

VARIA
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
Recenzja książki Renaty Bednarz-Grzybek pt.: Wychowanie zdrowotne w polskojęzycznych czasopismach uzdrowiskowych (1844-1914)


Check also our other Archives! On webpages of our Journals we publish the following electronic issues in PDF versions:

Ⓒ 2019 Aluna