logo_actab

Archive


Welcome to the Acta Balneologica archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Acta Balneologica, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

1/2022

ORIGINAL ARTICLES

Włodzisław Kuliński, Sylwia Woźniak
Assessment of Physical Therapy Following Knee Arthroplasty
Analiza postępowania fizykalnego po endoprotezoplastyce stawu kolanowego

Igor V. Kireyev, Natalia V. Zhabotynska, Maryna G. Bakumenko, Victoriia M. Khyzhnyak, Inna B. Knizhenko
Rehabilitation in Post COVID-19 Neurological Syndrome
Rehabilitacja w zespole neurologicznym po przechorowaniu COVID-19

Yuriy Ye. Lyakh, Oksana V. Usova, Viktoriia O. Melnychuk, Maryna V. Lyakh, Natalia S. Voinarovska, Oleksandr S. Marchenko
Possibilities of Non-Invasive Analyzer of Blood Formula in Rehabilitation of Patients with Post-Covid Syndrome
Możliwości nieinwazyjnej analizy składu krwi u pacjentów z zespołem pocovidowym poddawanych rehabilitacji

Tetiana G. Bakaliuk, Nadiya R. Маkarchuk, Halina O. Stelmakh
Efficacy of Application of Hydrogen Sulfide Baths in Patients with Diabetic Polyneyropathy
Skuteczność kąpieli siarkowodorowych u pacjentów z polineuropatią cukrzycową

Vladyslav A. Smiianov, Nataliia O. Dryha, Lesia A. Rudenko
Improving the Quality of Medical Care and Prevention in Patients with Type 2 Diabetes on the Basis of Remote Medical Service
Poprawa jakości opieki medycznej i prewencji u pacjentów z cukrzycą typu 2 w sytuacji porad medycznych świadczonych na odległość

Nataliya R. Golod, Igor K. Churpiy, Olesia V. Yaniv, Tetiana V. Buhaienko, Oksana O. Bespalova, Yuriy L. Rohalya, Mariana V. Sabadosh
The Influence of the Application of Mineral Water on the Functional State of the Liver of Patients after Laparoscopic Cholecystektomia in the Long Period of Rehabilitation
Wpływ stosowania wody mineralnej na stan funkcjonalny wątroby u pacjentów po cholecystektomii laparoskopowej w długim okresie rehabilitacji

Olexandr S. Stepanenko, Olha O. Yezhova, Nadia Yu. Dovgan, Nataliia V. Petrenko, Nataliia O. Dolgova, Olha I. Smiianova, Yevgen V. Smiianov
Laser Therapy in the Comprehensive Program of Physical Rehabilitation of Athletes with Chronic Patellar Tendinopathy
Laseroterapia w kompleksowym programie rehabilitacji fizycznej sportowców z przewlekłą tendinopatią rzepki

Valentyn V. Bondarenko, Ivan М. Okhrimenko, Volodymyr S. Medvediev, Maryna M. Didukh, Maksym O. Hrebeniuk, Olena A. Levenets
Effectiveness of Means of Restoring the Working Capacity of Employees of the Security and Defense Sector in the Conditions of Rehabilitation After Injury
Skuteczność metod rehabilitacji umożliwiających powrót do pracy pracownikom sektora bezpieczeństwa
i obronności po urazie39

Olena M. Myatyga, Ganna V. Tamozhanska, Nataliia V. Goncharuk, Liana V. Duhina, Oksana P. Kanishcheva
Physical Therapy for Nonspecific Pain in the Thoracic Spine
Fizykoterapia niespecyficznego bólu kręgosłupa w odcinku piersiowym

Ostap F. Muzyka, Kateryna A. Tymruk-Skoropad, Iuliia O. Pavlova, Sergiy V. Romanchuk
Injury Framework and Relevance of Physiotherapy of Upper Limbs` Injury and Pain Syndromes in Cadets of Higher Military Educational Institutions
Zakres urazów i znaczenie fizjoterapii urazów i zespołów bólowych kończyny górnej u kadetów wojskowych szkół wyższych

Oryna Z. Detsyk, Halyna Ya. Yukish, Olha L. Burak, Iryna V. Stovban, Zhanna M. Zolotarova, Nataliia B. Fedorkiv, Ihor M. Karpinets
Analysis of Rehabilitation Inefficiency in Persons with Disabilities After Musculoskeletal Injuries
Analiza nieskuteczności rehabilitacji u osób z niepełnosprawnościami po urazach układu mięśniowo-szkieletowego

Orest M. Chemerys, Sergii D. Khimich
Characteristics of the Medical Nutrition of the Polytraumatized Patients in Presence of Obesity
Charakterystyka żywienia leczniczego u otyłych pacjentów po urazie wielonarządowym


Check also our other Archives! On webpages of our Journals we publish the following electronic issues in PDF versions:

Ⓒ 2019 Aluna