logo_actab

Archive


Welcome to the Acta Balneologica archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Acta Balneologica, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

2/2020

ORIGINAL ARTICLES/PRACE ORYGINALNE

Włodzisław Kuliński, Aleksandra Dryja
Effects of Treatment at a Medical Resort on the Quality of Life in Patients with Rheumatoid Arthritis
Wpływ leczenia w szpitalu uzdrowiskowym na jakość życia chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Jakub Szewczyk, Katarzyna Polińska-Szewczyk
An Analysis and Comparison of Widely Used Analogue Scales – VAS and Algometry
Analiza i porównanie powszechnie stosowanych skal analogowych – skala VAS i algometr

Justyna Pawlak, Małgorzata Dudkiewicz, Łukasz Kikowski
Assessment of the Therapeutic Effect of Physiotherapy on Minimizing Imbalances of Geriatric Patients
Ocena wpływu terapeutycznego fizjoterapii na zminimalizowanie zaburzeń równowagi pacjentów geriatrycznych

Laura Piejko,Kamila Niewolak, Dariusz Fielek, Paula Pecyna, Dariusz Chełminiak, Paweł Zieliński, Karol Kobylarz, Mateusz Grzmilas, Krzysztof Cygoń, Piotr Stanisławski, Michał Kręcichwiost, Anna Polak
Medical Resort Treatment Extended with Modern Feedback Exercises Using Virtual Reality Improve Postural Control in Breast
Cancer Survivors. Preliminary Study

Leczenie uzdrowiskowe poszerzone o nowoczesne ćwiczenia oparte na sprzężeniach zwrotnych wykorzystujących rzeczywistość wirtualną w celu poprawy kontroli posturalnej u kobiet po amputacji piersi w wyniku raka sutka. Badanie wstępne

REVIEWS ARTICLES/PRACE POGLĄDOWE

Agnieszka Maruszewska, Lech Panasiuk
Water Treadmill Therapy After Reconstruction of the Anterior Cruciate Ligament ACL – Case Report
Terapia w bieżni wodnej po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego ACL – studium przypadku

Marta Pacholczyk, Ewelina Dzwonkowska, Tomasz Ferenc
The Role of Epigenetic Mechanisms in the Development of Obesity
Rola mechanizmów epigenetycznych w rozwoju otyłości

Antoni Stadnicki, Izabela Stadnicka, Michał Szczerba, K’tso Nghargbu
Chronic Venous Insufficiency and Post-thrombotic Syndrome; Approach to Management and Health Resort Treatment
Przewlekła niewydolność żylna i zespół pozakrzepowy; postępowanie oraz leczenie uzdrowiskowe

Patrycja Gierszon, Agata Stachura, Magdalena Paziewska, Marzena Samardakiewicz, Marzena Furtak-Niczyporuk
Physical Activity in Women with Breast Cancer and Those After Mastectomy
Aktywność fizyczna u kobiet z rakiem sutka i po mastektomii

Anna Zduńska, Sebastian Zduński, Katarzyna Nowicka, Agnieszka Rudnicka
Balneoterapia i fizjoterapia w przewlekłych zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.
Przegląd aktualnego piśmiennictwa

Balneotherapy and Physiotherapy in Chronic Pain Syndrome of the Lumbosacral Spine. Review of the literature

Mateusz Bartczyk, Andrzej Suchanowski, Marta Woldańska-Okońska
Relacje między stymulacjami wibracyjnymi a zmiennością motoryki człowieka
Relations Between Vibratory Stimulations and the Variability of Human motor Skills

Tradycje Polskiego Towarzystwa Balneologii


Check also our other Archives! On webpages of our Journals we publish the following electronic issues in PDF versions:

Ⓒ 2019 Aluna