logo_actab

Archive


Welcome to the Acta Balneologica archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Acta Balneologica, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

02/2017

EDITORIAL ARTICLE/ARTYKUŁ REDAKCYJNY

Patrycja Swierkula, Włodzisław Kuliński

Analysis of Physical Therapy in Women After Mastectomy

Analiza postępowania fizykalnego u kobiet po mastektomii

PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE/ORIGINAL AND CLINICAL ARTICLES

Oryna Detsyk, Dmytro Solomchak

The Analysis of Accessebility, Rational Use and Compliance of Sanatorium Treating Patients with Urolithiasis (on an Example of Truskavets Resort)

Analiza dostępności, racjonalnego stosowania i zupełności leczenia uzdrowiskowego pacjentów z kamicą układu moczowego (na przykładzie kurortu Truskawiec)

Magdalena Weber-Rajek, Agnieszka Radzimińska, Krystian Słomiński, Ewelina Lulińska-Kuklik

Ocena skuteczności sonoterapii w leczeniu przewlekłych zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – badanie pilotażowe

Evaluation of the Effectivenness of Sonotherapy in the Treatment of Chronic Pain Syndromes of the Lumbosacral Spine – Pilot Study

Joanna Fidut-Wrońska, Robert Latosiewicz, Karolina Janikowska, Ewa Kołodziej, Piotr Majcher

Ocena wpływu włączenia pola magnetycznego niskiej częstotliwości do leczenia pacjentów z dyskopatią lędźwiową okładami borowinowymi i kinezyterapią

The Assessment of the Impact of Addition of Low Frequency Magnetic Field to Treat Patients with Lumbar Discopathy with Partial Peat Poultices and Kinesiotherapy

Gustaw Wójcik, Renata Skalska-Izdebska, Karolina Słysz

Subiektywna ocena poprawy stanu zdrowia osób z RZS po zakończeniu leczenia uzdrowiskowego

Subjective Assessment of Improving the Health of Persons With RA After Termal Treatment

Agnieszka Kotwica, Piotr Majcher

Skuteczność rehabilitacji uzdrowiskowej w opinii pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi i współwystępującymi dysfunkcjami narządu ruchu

The Effectiveness of Rehabilitation Termal Treatment in the Opinion of Patients with Cardiac Disorders and Co-Occurring Musculoskeletal Dysfunctions

Ewa Puszczałowska-Lizis, Paulina Murdzyk, Sławomir Jandziś, Iwona Zwiercan

Wpływ lecznictwa uzdrowiskowego na jakość życia pacjentek z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Influence of Health Resort Treatment on Quality of Life in Patients with Rheumatoid Arthritis

Beata Turniak, Łukasz Kikowski, Jakub Olejnik, Katarzyna Krekora

Ocena częstości występowania różnych typów zaburzeń równowagi u osób w wieku podeszłym

The Assessment of Prevalence of Balance Disorders in Elderly

PRACE POGLĄDOWE/REWIEV ARTICLES

В.И. Березуцкий, М.С. Березуцкая

СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКОТЕРАПИЯ: ФИЗИОТЕРАПИЯ В ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОТЕРАПИЯ В ФИЗИОТЕРАПИИ

Modern Musicotherapy: Physiotherapy in Psychotherapy such as Psychotherapy in Physiotherapy

Beata Mazurek

Wpływ pojemnościowo-rezystywnego transferu elektrycznego o częstotliwości 448 kHz na komórkl mezenchymalne

Impact Capacitive – Resistive Electric Transfer 448 khz of Human Mesenchymal Stem Cells

Michał Drobnik, Teresa Latour

Wpływ niektórych alkalicznych wód leczniczych na zawartość kwasów humusowych w fazie wodnej borowinowej masy zabiegowej stosowanej w balneoterapii

The Influence of Some Alcaline Therapeutic Waters on the Content of Humic Acids in Water Phase of Peat Mass Applied in Balneotherapy

VARIA

Sprawozdanie z II Kongresu Polskie Towarzystwo Krioterapii

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Informacja o egzaminie specjalizacyjnym z balneologii i medycyny fizykalnej w sesji wiosennej 2017 r.


Check also our other Archives! On webpages of our Journals we publish the following electronic issues in PDF versions:

Ⓒ 2019 Aluna